תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה חרמון, מסעדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 10/ 2התנגדות למתן היתר בניה למגורים+מחסן
צפוןמעלה חרמון, מסעדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים105/ 05/ 2היתר להקמת אנטנה סלולרית
צפוןמעלה חרמון, מסעדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים140/ 05/ 2הקמת מתקן תקשורת קטן
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכנית2/ מח/ מק/ 2006/ 3שינוי בקווי בניין - בית ספר תיכון , כפר מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהישות כלליתבג"ץ/ 08/ 5369עו"ד פהד ספדי נגד שר הפנים, מנכ"ל משרד הפנים וכו'
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 10026שינוי יעוד מחקלאי למלאכה ותעשיה זעירה, שינוי למתאר, כפר מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 12239שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה04/02/2002
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 12740שינוי יעוד מאזור חקלאי לתיירות, מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 13301שינוי יעוד משצ"פ למגורים19/06/2006
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 13584תחנת שאיבה לביוב אזורי מסעדה מזרח07/07/2005
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 13628מחפורת - רפעת מאג'ד עג'מי, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 14277תכנית מתאר מסעדה החדשה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 15043חדרי אירוח, נחל נמרוד
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 15045שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים, מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 15047מתקן הנדסי, בריכת מים, מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 15410שינוי תואי כביש באזור תעשיה, מסעדה26/02/2007
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 15717תכנית מתאר מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 15806תכנית מתאר מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 15951נבי אליה - מבנה דת ומתקנים הנדסיים , מסעדה23/01/2008
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 16305תחנת שאיבה בשמורת טבע נחל סער , מסעדה11/08/2009
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 16387בריכת מים, דרום מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 16655שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תיירות, ע"ש נדים איוב, מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 16664שינוי מאזור חקלאי לאזור ספורט להקמת בריכת שחיה ע"ש נביה חינגר, מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 16749תכנית מתאר - מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 16825אלנסיאת הגולן - כפר נופש , מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 17088תכנית מתאר - מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 17280דרכים , כביש 98 - צומת גשר מסעדה , נחל סער
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 17334אזור מסחר ונופש, מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 17430שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח נופש כפרי, מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 18054שינוי יעוד מחקלאי למבנים ומוסדות ציבור לדת, למתקנים הנדסיים ודרך מוצעת - מסעד
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 18316שנוי יעוד מחקלאי לדרך מוצעת פרטית ולמתקנים הנדסיים, מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 18762תכנית מתאר מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 18950שנוי יעוד מחקלאי לשרותי דרך ותחנת תדלוק ע"ש ספדי רפיק, מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 20296שינויי תוואי דרכים במג'ל שמס,ושינויי ייעוד שטח מבנה ציבור לחקלאי.
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 5133שנוי תואי דרך מס' 18
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 5134שנוי יתואי דרך מס' 18 מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 5223תכנית מתאר מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 5254תחנת מעבר לסלוק פסולת15/05/1986
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 5294שנוי יעוד לבית הספר מקיף מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 5635שנוי תואי דרך, מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 5747שנוי תואי דרך, מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 5867תכנית מתאר מסעדה30/01/1994
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 7313שנוי יעוד לתחנת תידלוק -מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 8599שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח לאזור מגורים שינוי למתאר , מסעדה - (גניז
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 8621שינוי בתקנון תוכנית מתאר - מסעדה05/10/1995
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתגנ/ 15469שינוי יעוד משטח ציבורי למגורים, מסעדה26/02/2007
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתגנ/ 17431שינוי יעוד קרקע משטח דרך גישה משולבת לשטח מגורים, מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתגנ/ 17991הגדלת אחוזי בניה ושנוי בהוראות קוי בניין, מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתמח/ מק/ 5867/ 05/ 3שינוי קו בניין ע"ש וליד רדא, מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתמח/ מק/ 5867/ 07/ 2שינוי קו בניין ע"ש באסל רדא , מסעדה
צפוןמעלה חרמון, מסעדהתוכניתמח/ מק/ 98/ 2שינוי יעוד מאזור ציבורי לצבורי פתוח, מסעדה