תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 03/ 02תוכנית בינוי דיר צאן
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים239/ 03/ 2שתי יחידות דיור מעל קומת עמודים
צפוןמבוא העמקים, ריינהבקשה ועדה מקומית49/ 17509הצעת דיר צאן(לגידול בשר) מתבן,מחסן וגדר רשת
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12180הסדרת מערכת דרכים27/09/2005
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13438תחנת תדלוק - דרך 79 ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13936שינוי בתוואי דרך וקווי בנין:06/07/2004
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13985הקטנת דרך ושינוי סיווגו-ריינה:
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14190תכנון שכונה דרום מזרחית-ריינה:
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14200שינוי ברוחב וסיווג דרך-ריינה:
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14332שכונת מגורים מזרחית-ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14363שינוי בהוראות וזכויות בניה-ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14364שינוי בהוראות וזכויות בניה-ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14411הסדרת דרך גישה מוטורית-ריינה19/06/2006
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15430שכונת מגורים מזרחית - רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15658תכנון שכונת מגורים צפונית - רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15919שינוי יעוד מחקלאי למגורים ומסחר-רינה23/01/2008