תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים006/ 05/ 2מגורים + מסחרי
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 04/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים069/ 08/ 2בית מגורים 2 קומות
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 08/ 2תשריט חלוקה 10/ח/18/10469
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 04/ 2מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית1/ מע/ מק/ 6265/ 31שינוי קו בנין, בסמת טבעון17/11/2011
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 10068/ 23איחוד וחלוקה , שינוי קו בנין והקטנת מגרש מינימלי, בסמתטבעון06/04/2006
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 6215/ 11שינוי קו בנין, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 6265/ 1הקטנת שטח מגרש למגורים שנופל בתוואי דרך24/08/2000
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 6265/ 15שינוי קו בנין, בסמת טבעון30/06/2005
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 6265/ 20איחוד וחלוקה מחדש והרחבת דרך, בסמת טבעון18/03/2010
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 6265/ 27איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, בסמת טבעון15/04/2007
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 911/ 12שינוי קו בנין, בוסמת טבעון31/07/2005
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 9601/ 8חלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין, בסמתטבעון08/09/2003
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ טב50/ 10שינוי קו בנין, בסמת טבעון15/07/2003
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים125/ 04/ 2תכנית שינויים
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים153/ 07/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים197/ 10/ 2לגיטימציה לקומת מרתף+תוספת ממ"ד
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 06/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 05/ 2טופס 5
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים241/ 04/ 2מגורים - שתי יחידות
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים253/ 06/ 2התנגדות להיתר
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים254/ 04/ 2טופס 4
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים282/ 11/ 2לגיטימציה לתוספת+תוספת ממ"ד וחדר מדרגות
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים305/ 04/ 2שימוש חורג למוסך
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןבקשה ועדה מקומית4/ 10476בית מגורים
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 10068שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, בסמת טבעון (חילף).24/06/1999
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 10587ביטול קטע דרך ושינוי תוואי והסדרת המצב הקיים, שינוי למתאר, בסמת טבעון.
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 10729שינוי נקודתי במערכת דרכים, שינוי למתאר, בסמת טבעון06/08/2003
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 10862בית עלמין לבסמת טבעון, שינוי למתאר
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 10894הגדלת אחוזי בניה, שינוי למתאר, בסמת טבעון12/07/2000
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 11062שינוי זכויות בניה בתכנית מתאר טב / 50 המאושרת, בסמת טבעון
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, בסמת טבעון, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11178חבור רמת טבעון, עד בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 11471ערב אל חילף - מתחם דרומי, מתאר 124/02/2005
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 11476שינוי יעוד ממבנה ציבורים למגורים
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 11657התוית דרך גישה וחלוקה למגרשים
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 11930שינוי יעוד מציבורי למגורים16/08/2001
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 12104תכנון מחדש שטחי מגורים ושטחי ציבור
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 12282שינוי במערכת הדרכים ובשטחים הפתוחים.21/09/2003
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 1272בסמת טבעון -מרכז אזרחי15/06/1972
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 12835ביטול דרך גישה והצרת דרך
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 12917מרכז מסחרי ומגורים
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13254הרחבת שטח למגורים על חשבון שצ"פ
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13440שינוי תוואי דרך וחלוקה למגרשים
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13441הרחבה נקודתית למגורים
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13626זבידאת מערב
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13799הגדלת שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13900שינוי בהוראות, זכויות בניה ותכליות:12/01/2006
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13966ביטול שצ"פ ומבנה ציבור לצורך מגורים:14/11/2004
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 14266שינוי בתנאים למתן היתרי בניה-בסמת טבעון:14/12/2004
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 14312שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר-בוסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 14709הרחבת נקודתית למגורים, בוסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 14996ביטול דרך גישה והצרת דרך, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 15274הסדרת מערכת דרכי גישה לשכונת סעדיה, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 15275הוספת שימוש מסחרי לאזור מגורים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 15319שינוי יעוד מתעשיה זעירה למגורים, בסמת טבעון22/07/2009
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 15377הסדרת מערכת דרכי גישה למגרשים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 15687תכנית אב, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 15935מתקן הנדסי, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 16534מתקן הנדסי - בריכת ביוב , בסמת טבעון14/09/2009
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 1710יעוד שטח למסגד בבסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 17188רה-תכנון שכונת מורדות סעדיה, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 1737הרחבת בסמת טבעון12/12/1974
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 17460רה תכנון ואיחוד וחלוקה מחדש, בסמת טבעון
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, בסמת טבעון, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18046תוכנית מתאר בוסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 1832מלאכה ותעשיה -בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 18534שנוי יעוד ממגורים למסחר ותחבורה, בוסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 18713קביעת הוראות בניה, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 18714שנוי יעוד ממגורים א' למגורים מסחר והגדרת קווי בניה לפי הקיים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 18754הסדרת דרכים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 18787שנוי בהוראות וזכויות בניה, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 18931שנוי זכויות בניה והסדרי תנועה, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 19157הרחבה נקודתית למגורים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 19388הסדרת יעודי קרקע ודרכים בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 19804הרחבת שטח המגורים
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 19809קביעה ושינוי הוראות וזכויות בניה - בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 19910שינוי תוואי דרך ושינוי בהוראות וסכיות בניה.
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 19993רה- תכנון יעודי קרקע בהתאם לקיים- בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 20095שינוי יעוד משצ"פ למרכז מבני ציבור ומסחר
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 20180הסדרת דרכים- בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 20214הסדרת יעודי קרקע ותוואי דרכים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 2977שינוי מקום מבנה ציבורי - בסמת טבעון30/10/1980
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 3041תעשיה בשמת טבעון16/08/1979
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 3427שנוי יעוד לאזור צבורי -בשמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 3428שנוי יעוד מחקלאי לבנין צבורי מרכז חנוך ותרבות, ספורט, בסמת טבעון13/05/1993
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 4196אזור תעשיה22/08/1985
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 5961שינוי בתקנון תכנית מפורטת מס' 1737 ,בסמת טבעון08/07/1990
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 6265אחוד תכניות מפורטות בסמת טבעון31/10/1999
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 7451הקצאת שטח למסגד ומבני ציבור -בסמת טבעון10/06/1993
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 7512שינוי לתקנון תכנית מפורטת - בסמת טבעון05/05/1994
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 7821שנוי יעוד מתעשיה ומלאכה לאזור מגורים, בסמת טבעון06/01/1999
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 947 - צפוןמגרש ספורט בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 9553שינוי יעוד וגודל מבנים , במרכז אזרחי בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 9564ביטול קטע דרך, בסמת טבעון08/06/2000
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 9601זבידאת - מערב, שינוי למתאר05/09/2000
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 9882קביעת מיקום למתקנים הנדסיים-תחנת שאיבה, שינוי למתאר, בוסמת טבעון25/01/2000
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 9946שינוי יעוד מדרך להולכי רגל למתקן הנדסי ולדרך גישה בסמת טבעון.
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ מה/ 6265/ 14שנוי יעוד מדרך להולכי רגל לשטח למתקן הנדסי ודרך גישה. בוסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 12390הגדלת שטח למגורים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 13621ביטול סובה לצורך מתן לגיטימציה למבנה, בסמת טבעון22/05/2008