תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13966ביטול שצ"פ ומבנה ציבור לצורך מגורים:14/11/2004
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 14266שינוי בתנאים למתן היתרי בניה-בסמת טבעון:14/12/2004
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 14312שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר-בוסמת טבעון