תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 11/ 2דיר צאן מוצע
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 02ק.ק. מתפרה + קומה א' מגורים
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים146/ 10/ 2בניין מגורים מוצע
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהבקשה ועדה מקומית19644/ 66-65/ 70-72היתר למבני ציבור ואולם ספורט, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים226/ 05/ 2סגירת קומת עמודים
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים289/ 09/ 2בניית דיר צאן
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים866/ 11/ 2בגין תוכנית ג/6540
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים867/ 11/ 2בגין תכנית ג/6540
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים868/ 11/ 2בגין תכנית ג/6540
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים873/ 10/ 2היטל השבחה מתכנית ג/1346
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים873/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/6540
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 11207שנוי יעוד מקרקע חקלאי לאזור מגורים
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 11269אזור מגורים א'03/11/2005
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 11380שמורת טבע בריכת פסוטה06/11/2003
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 11455שינו יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים25/07/2000
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 11722שינוי יעוד מחקלאי למגורים12/09/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, פסוטה, גורןתוכניתג/ 11784שמורת טבע מצד אבירים15/02/2012
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 11883שינוי יעוד משטח חקלאי למבנה הנדסי13/09/2001
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 12653שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור ב'18/02/2004
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 12700אזור גידול בעלי חיים, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 1316שינוי יעוד חלק' -פסוטה25/05/1987
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 13260שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 13270שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פסוטה14/11/2004
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 1345שנוי יעוד -פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 1346מתאר כפר פסוטה01/03/1988
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 13849שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים:
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 14082שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור תעשיה ומלאכה-כפר פסוטה:
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 14267שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה:
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, פסוטה, אלקושתוכניתג/ 14337דינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, שפ"פ ודרך חקלאית08/02/2010
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 14624שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 14850שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מתקן הנדסי, פסוטה13/03/2007
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 15154שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 15295שינוי יעוד משטח חקלאי למתקנים הנדסיים, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 15480שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 1556הרחבת התחום בפסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 15596שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 16038שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 1617שנוי יעוד -פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 16634מאגר קונטרה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 16641שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, פסוטה (תיק מבוטל ראה ג/16729)
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 1666מחצבה - פסוטה24/10/1974
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 16729שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח שרותי דרך, כפר פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 1722שינוי יעוד חלקה -מזבלה בפסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 17225שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים, פסוטה08/07/2010
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 17335תכנית מתאר -פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 17395שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 1829שנוי יעוד להקמת בית ספר -פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 18336מתאר פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 19516ביטול דרכים, התווית דרכים חלופיות,שינוי יעוד ממגורים לדרך משולבת- פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 19989תוכנית המהווה שינוי לג/ 1346 ביעודי הקרקע - פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 2010חלוקת חלקה -פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 20273שינוי יעוד משטח מסחרי ומלאכה זעירה לשטח ביעוד מגורים ב', פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 2056חלוקת חלקה, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 2469מפעל ביוב מרכזי - פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 2713שנוי יעוד -פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 2762שנוי יעוד -פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 2875אחוד וחלוקה, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 2876אחוד וחלוקה, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 3132שינוי יעוד למגורים - פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 3289שנוי יעוד למגורים -פסוטה18/11/1982
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 3290שנוי יעוד למגורים -פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 3357שנוי יעוד למגורים -פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 3436שינוי יעוד למגורים - פסוטה - (גניזה)
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 3632אזור לגידול חזירים -פסוטה - (גניזה)
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 3820חלוקת מגרשים לבניה -פסוטה - (גניזה)
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 3867חלוקת מגרשים לבניה פסוטה15/05/1986
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 413תחום הבניה -פסוטה23/01/1969
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 4737חלוקת מגרשים לבניה, פסוטה - (גניזה)
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 553פסוטה מזרחית03/12/1964
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 5685ביטול כביש מס' 27 והזזת כביש מס' ,33 פסוטה (גניזה)
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 5887תקון דרכים בהתאם למצב הקיים -פסוטה23/05/1991
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 6004פתיחה וסללית שביל בשטח בנוי פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 6348ביטול דרך מס' 12
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 6675ביטול דרך להולכי רגל - פסוטה09/05/1991
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 6676הגדלת שטח לבניני ציבור
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 6767שינוי לתקנון לתכנית מתאר
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 7269פתיחת וסלילת כביש -פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 8116הרחבה לתכנית מתאר, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 8117שנוי יעוד למסחר, תעשיה זעירה ומבני ציבור, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 9507שינוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 9540שינוי יעוד מחקלאי למגורים, פסוטה.
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 9848שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעסוקה, שינוי למתאר, פסוטה.
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 9921ביטול דרך מספר 29, שינוי למתאר, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתגנ/ 17342הגדלת אחוזי בניה, כיסוי קרקע, והקטנת קוי בנין, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתגנ/ 17660מגרש משולב, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתגנ/ 18284שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים שצ"פ ודרך, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתמנ/ מק/ 0704שינוי קו בנין, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתמנ/ מק/ 2204הקטת קו בנין וחלוקה למגרשים, פסוטה10/10/2005
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהבקשה ועדה מקומיתמנפ/ 20070302בקשה ועדה מקומית מנפ/ 20070302
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהישות כלליתש/ צפ/ ג/ 11380שמורת טבע ברכת פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהתוכניתתממ/ 2/ 60תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 60 - הרחבת הישוב פסוטה28/03/2007