תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 10/ 2לגיטימציה +תוספות
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים051/ 04/ 2ניתוק חשמל
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 11/ 2שינויים להיתר קיים
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 06/ 2אי מתן החלטה להקמת מתקן תקשורת
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 08/ 2בניית חנויות
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים203/ 02/ 2בקשה להקמת בית מגורים
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןבקשה ועדה מקומית54/ 19503לגיטמציה למבנה קיים
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 19503/ 47אישור תוכנית חלוקה בבית ג'אן גוש 19503 חל' 47
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 10083שמורת טבע הר מירון-דרך חקלאית חורפיש, בית ג'אן, שינוי למתאר
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 10194שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, בית ג'ן.
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 10421שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ומסחר, שינוי למתאר, בית ג'אן,
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 10658שינוי יעוד משטח פרטי פתוח למסחר ומגורים, בית ג'אן31/05/2000
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 10785שינוי תוואי דרך מס' 24
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 10786הקצאת שטח למבנה ציבור - בית ג'ן30/05/2002
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 10787הקצאת שטח למבני ציבור לתכנית מתאר - בית ג'ן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 1124חלוקת מגרשים לבניה .
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 11441התווית דרך מס' 15 והקצאות שטח לש.פ.פ
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 1150תכנית מס' 115008/10/1970
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 11723שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 11725שנוי יעוד משטח צבורי פתוח לאזור מגורים30/12/2001
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 12168שינוי יעוד משטח חקלאי למבני ציבור27/08/2002
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 1218 - צפוןשינוי ייעוד חלק מחלקה 73 גוש 19517 - בית ג'ן26/10/1972
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 12923שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 12926הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות23/01/2003
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 13009שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 1301שנוי יעוד חלקה -בית ג'ן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 13501שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים וש.צ.פ.
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 1359שנוי יעוד -בית ג'ן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 1360תכנית מס' 136026/10/1972
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 13719שינוי יעוד משטח חקלאי לתיירות, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 1379שנוי יעוד -בית ג'ן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 13870שינוי יעוד משטח לתכנון עתידי לאיזור מגורים:
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 13896הרחבת דרך - שינוי תכנית ג/ 685:18/05/2005
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 13982שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים:
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 1427יעוד חלקה -בית ג'ן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 1428יעוד חלקה -בית ג'ן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 14465שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 14466שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 14849שינוי יעוד משטח בניה בעתיד למגורים, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 14851שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 1486שינוייעוד חלקה -בית ג'ן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 14907שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 14912הגדלת אחוזי בניה, כיסוי קרקע, הקטנת קוי בנין, בית ג'אן28/06/2007
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 14913שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 1503הסדרת דרך קימת -בית גאן10/07/1975
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 15070שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים, בית ג'אן13/05/2007
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 15071שינוי יעוד משטח מלונאות לאזור מגים, בית ג'אן26/02/2007
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 15181שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים, בית ג'אן13/05/2007
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 15196שינוי יעוד משטח מגורים וחקלאי לאזור מסחר ותחנת תדלוק, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 15294שינוי יעוד משטח מלונאות לאזור מגורים, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 15411שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לאזור מגורים, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 15522שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 15685שכונת באב אלהווא, איחוד וחלוקה, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 15792הגדלת אחוזי בניה ,מס' קומות,כיסוי קרקע והקטנת קוי בניין-בית ג'ן08/11/2007
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 15793הגדלת אחוזי בניה ,מס' קומות ,כיסוי קרקע והקטנת קווי בניין-בית ג'ן08/11/2007
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 15794שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים משולב במסחר,בית ג'ן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 15861שינוי משטח שמורה לאיזור מגורים, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 15884שינוי יעוד מאיזור מלונאות לאיזור מגורים, בית ג'אן18/08/2008
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 16198שינוי שטח חקלאי לאזור מגורים והתווית דרך, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 16488שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ודרך , בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 16628שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 16730שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 16817שינוי ייעוד משטח מגורים חקלאי לאזור מגורים , בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 16891שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחר, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 16898שינוי יעוד משטח שמורות טבע לאזור מגורים, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 16899שינוי יעוד מתכנון עתידי לאזור מגורים, בית ג'אן13/10/2009
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 16900שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים והתווית דרך, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 17362שינוי יעוד משטח תכנון עתידי לאיזור מגורים, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 17396שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מלונאות והתווית דרך, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 17714שנוי יעוד מתכנון עתידי למגורים א', שצ"פ והתווית דרך, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 17813שנוי יעוד משמורת טבע למגורים, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 17880שנוי יעוד קרקע והתווית דרכים, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 18223שינוי יעוד ממגורים חקלאי למגורים ב', בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 18312שנוי יעוד מחקלאי למגורים א' ודרכים, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 18680אל קיס, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 18690הרחבת הישוב בית גאן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 18738שנוי יעוד ממגורים א' למגורים ב', בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 18876שנוי יעוד ממגורים א' ומסחר למגורים ופרטי פתוח, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 18929שנוי יעוד מחקלאי למגורים ב' ודרך, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 19056שנוי יעוד מחקלאי למגורים א', בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 1914שנוי יעוד -בית ג'ן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 19224חלוקה ושינוי הוראות בינוי, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 19264שינוי יעוד ממגורים א' ומסחר למגורים ב 1 ופרטי פתוח, בית ג'ן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 1929שנוי יעוד חלקה -בית ג'ן11/04/1976
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 19318שינוי יעוד ממגורים חקלאי למגורים ב' שינוי קווי בנין בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 19435שינוי יעוד קרקע ממגורים א' ומסחר למגורים ב' 3, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 19595הגדלת אחוזי בניה, ניסוי קרקע והקטנת קו בנין בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 19597שינוי למגורים ומסחר - בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 19961שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' כולל הקצאת דרך גישה בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 20099תכנית מתאר בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 20203שינוי יעוד ממגורים א' למגורים ב' ודרך, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 2021שנוי יעוד מאזור חקלאי לבית קברות, בית ג'ן26/04/1984
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 20287שינוי יעוד משטח למלונאות לשטח א', בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 20318שינוי קווי בניין, הגדלת תכסית קרקע ומספר קומות, בית ג'אן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 20338שינויי יעוד ממגורים ב' מגורים ומסחר,למגורים ב' 1 ודרך בית - ג'אן.
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 2049חלוקת חלקה, בית ג'ן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 2067שנוי יעוד, בית ג'ן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 2215שנוי יעוד למגורים -בית ג'ן29/06/1978
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 2216שנוי יעוד למגורים -בית גן
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 2798שנוי יעוד למגורים, בית ג'ן