תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה נפתלי, חורפישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים051/ 05/ 2לגיטימציה לבניין קיים לשתי יח"ד + בנק
צפוןמעלה נפתלי, חורפישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים218/ 08/ 23 יחידות דיור
צפוןמעלה נפתלי, חורפישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים280/ 10/ 2מתקן פוטו וולטאי
צפוןמעלה נפתלי, חורפישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים281/ 10/ 2התקנת פוטו וולטאי
צפוןמעלה נפתלי, חורפישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים46/ 03/ 2בניה חדשה למגורים
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 10109שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה, שינוי למתאר, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 10134שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה, שינוי למתאר, חורפיש.
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 10238יעוד שטח לשטח ציבורי במרכז הכפר, שינוי למתאר, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 10830שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, חורפיש21/03/2002
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 11088שינוי יעוד מחקלאי למגורים, חורפיש14/11/2004
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 11454שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק ושרותי דרך
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 1149שנוי יעוד חלקה -חורפיש02/09/1971
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 11509שינוי יעוד מאזור מגורים לתחנת דלק דרגה א
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 11613שכונת בנים 1 - חורפיש, מתאר 118/05/2005
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 1203שנוי יעוד חלק מחלקה -חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 12543שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד לולים חורפיש29/09/2005
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 12717הקצאות שטח למבני ציבור
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 1275תכנית מתאר -חורפיש15/06/1999
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 1286שנוי יעוד -חורפיש14/08/1973
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 13318הרחבת תכנית מתאר חורפיש - שכונה מזרחית.
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 13785שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 1401שינוי יעוד -חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 14032הגבלת % בניה, שינוי קווי בנין - שינוי תכנית מתאר ג/ 1275 - חורפיש:28/06/2006
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 14155שינוי קוי בנין לדרך אזורית 89, חורפיש11/09/2007
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 14319שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור תעשיה-כפר חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 14320שינוי יעוד מחקלאי למגורים ומסחר, שינוי מתעשיה קלה לשטח תיירות ונופש-כפר חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 14558שנוי יעוד מאזור מגורים לאזור מגורים ומסחר, חורפיש11/09/2007
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 14559שינוי עיוד משטח חקלאי לאזור תיירות ונופש, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 1462שנוי יעוד -חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 14739שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 14882שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מסחרי ושרותי דרך, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 14911שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים,חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 15007שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, כפר חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 15081הגדלת אחוזי בניה, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 15155שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 15189שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תיירות ונופש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 15330שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור תיירות ונופש, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 1569הרחבת תחום -חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 15915שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 1615אתר למחצבה -חורפיש26/02/1976
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 16419שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, כפר חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 16897שינוי יעוד משטח בית עלמין לאזור מבנה ציבור, חורפיש05/03/2009
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 16926שינוי ייעוד מאזור תעשיה קלה ושטח חקלאי לאזור מגורים ואזור תיירות ונופש ,חורפיש10/04/2011
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 16961שינוי יעוד משטח חקלאי למבנה ציבור, חורפיש07/03/2010
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 1735מחצבה -חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 17786הקמת מבנה משק לול לפיטום - חורפיש15/05/2011
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 17812שנוי יעוד מחקלאי למגורים, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 18059הרחבת תוכנית ג/ 6400 - חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 18240שנוי יעוד ממגורים חקלאי למגורים, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 18260שינוי הוראות בניה, חורפיש16/07/2012
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 18426שינוי יעוד משמורת טבע למגורים, חקלאי, שצ"פ, אב"צ ודרכים, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 18687תכנון שכונה לחיילים משוחררים בת 182 יח"ד, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 18689תיקון מתארי חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 18859שנוי יעוד קרקע שימושים ודרכים, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 19130הגדלת אחוזי בנייה וקווי בנין במגרש 8, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 19399הרחבת שוכנה לחיילים משוחררים בת 182 יח"ד, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 19710שינוי יעוד והוראות תכנוון בחלקה 52 בגוש 19466 חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 20049עדכון יעודי קרקע והגדרת זכויות והוראות בניה (רה- תכנון) בשכונת החילים -חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 20090שינוי ייעוד מגורים למגורים ומסחר,הקטנת קו בניין מדרך אזורית 891 ,חורפיש.
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 2022מחצבה חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 2518שנוי יעוד למגורים -חורפיש13/09/1979
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 2838שינוי יעוד וחלוקה - חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 3429בית המועצה -חורפיש17/10/1985
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 3430תחנת תידלוק חורפיש - (גניזה)
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 3913שינוי יעוד לשכונת חיילים משוחררים03/03/1983
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 4094שנוי יעוד למגורים, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 4253שינוי יעוד לב"יס בחורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 4417שינוי יעוד למתקני טיהור ואיגום לביוב
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 4779שינוי יעוד לתעשייה בחורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 5060שנוי יעוד לתעשיה, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 5327שינוי יעוד לתעשיה
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 5415תחנת תידלוק
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 5501שכונה מורחבת לחיילים משוחררים, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 5579תחנת תידלוק
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 5666שינוי יעוד למלאכה ותעשייה18/02/1988
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 5781שנוי יעוד לתחנת תידלוק , חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 6207מגורים ומבני ציבור
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 6268שינוי יעוד למגורים ומבני ציבור - חורפיש19/09/2000
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 6400חלוקת למגרשים ויעוד שטחים למגורים -חורפיש31/12/1992
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 6501שנוי יעוד למגורים, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 6581הקצאת שטח לגן ילדים -חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 6633שינוי יעוד למגורים - חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 6776שנוי לתקנון תכנית המתאר, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 6864שינוי יעוד מחקלאי למגורים ומבני ציבור -חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 6887שנוי יעוד מחקלאי לתחנת דלק, חורפיש - (גניזה)
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 7000שנוי יעוד מאזור מגורים א' לשטח למלאכה ותעשיה זעירה (טקסטיל) -חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 7100יעוד למגורים ודרכים - חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 7404שרותי דרך ותעשייה זעירה - חורפיש - (גניזה)
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 7880שנוי יעוד מחקלאי למגורים, חורפיש01/03/2001
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 7882שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק סוג ג', חורפיש (גניזה )
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 8256תכנית מתאר, הרחבה, חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 8745שינוי יעוד מבית קברות למבנה ציבור, שינוי למתאר, חורפיש.
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 8888שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאזור שירותי דרך תיירות ונופש, חורפיש.
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 8960שינוי יעוד מחקלאי לתחנת תידלוק ושירותי דרך אדמות חורפיש.16/11/1997
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 9274שינוי יעוד מאזור מגורים לשצ"פ משולב עם מסחר. שינוי למתאר, חורפיש.
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 9654שינוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים א', שינוי למתאר, חורפיש.
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 9688שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה, שינוי למתאר, חורפיש.
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 9949תחנת דלק ושירותי דרך- חורפיש
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתגנ/ 15669הגדלת אחוזי בניה ומס' קומות ושינוי קוי בנין, חורפיש26/12/2007
צפוןמעלה נפתלי, חורפישתוכניתגנ/ 15967הגדלת אחוזי בניה, מספר קומות, גובה והקצאת שטח לדרך, חורפיש