תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 09/ 2תוספת מגורים+לגיטימציה
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 12/ 2בקשה לבניית בית מגורים
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 02דיר צאן
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבבקשה ועדה מקומית1/ 14107אולמי תפילה לבית הלויות
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים139/ 04/ 2תכנית מפורטת
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים184/ 02/ 2בקשה להקמת מפעל זעיר לייצור נייר טואלט
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 08/ 2בית מגורים חדש
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים816/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/6540
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים817/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/6540
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים818/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/6540
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים819/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/6540
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים820/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/6540
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים821/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג'/912,ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים822/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג'/912, ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים823/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג'/912, ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתא/ 32תכנית אב גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 10189שינוי יעוד משטח למבני ציבור לאזור מגורים, שינוי למתאר, גוש חלב.
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 10192שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, גוש חלב.
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 10779שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים - גוש חלב02/09/2001
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 10780תיקון תוואי דרך מס' 8 והתחברותה עם דרך מס' 1231/12/2002
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 10781שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב08/05/2002
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 10782שינוי תואי דרך מס' 6 וכניסה נוספת לכפר
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 10944שינוי תוואי דרך מס' 2 - גוש חלב17/12/2000
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 10945שינוי תוואי דרך מס' 5 - גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 1110שינוי יעוד חלקה -גוש חלב09/07/1970
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 11310ביטול דרך הולכי רגל24/05/2001
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 1142שנוי יעוד -גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 11742שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 11743שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 11747תחנת דלק ושרותי דרךבכביש מס' 89
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 11908הוספת יחידת נופש לגוש חלב24/07/2002
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 1204 - צפוןמגרש לכדור רגל - גוש חלב04/02/1971
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 12198שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים07/01/2002
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 12252שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור חקלאי מיוחד (דירים)24/07/2002
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 1261מפעל גבור -גוש חלב06/07/1971
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 12793שינוי תוואי כביש מס' 9 ויעוד שטח למגורים
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 12796שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים03/07/2003
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 12924הרחבת איזור מבני ציבור ושינוי יעוד ממבני ציבור לאיזור מגורים א'
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 13424הגדלת אחוזי בניה למבני ציבור, גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 13502הגדלת אחוזי בניה באיזור מגורים, שינוי תכנית ג/ 10779 שכ' מזרחית גוש חלב26/06/2003
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 13600שינוי יעוד משטח בית העלמין למבני ציבור
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 13850שינוי יעוד משטח חקלאי למוסדות דת:24/10/2007
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 14175הגדלת אחוזי בניה ותכסית , גוש חלב13/09/2005
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 14448שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ומבני ציבור23/07/2007
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 14732חלוקה למגרשים ללא הסכמת בעלים, גוש חלב18/05/2005
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 1501מחצבה -גוש חלב31/10/1974
צפוןהגליל העליון, מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 16364שיקום מחצבת גוש חלב22/05/2008
צפוןמעלה נפתלי, מרום הגליל, גוש חלבתוכניתג/ 16923תכנית מתאר גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 17564הרחבת תחנת תדלוק, גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 17811שנוי הוראות בניה והתויית דרך, גוש חלב21/06/2010
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 18374הרחבת תחנת תדלוק, גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 18862חלוקת מגרש שינוי יעוד וזכויות בניה, גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 19071חלוקת מגרש, שנוי יעוד וזכויות בנייה, גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 19461שינוי וביטול תוואי דרך מאושרת עפ"י תכנית ג/ 912, גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 19686שינוי יעוד משטח חקלאי למבני משק (בית אריזה וקירור) גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 19792שכונה מערבית - גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 20213התווית דרך 891 ושכונת מגורים דרומית בגוש חלב.
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 234תחום הבניה -גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 2500שינוי יעוד לבניני ציבור -גוש חלב04/12/1983
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 2747שינוי יעוד גוש חלב02/06/1983
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 2979יעוד החלקה 11 בגוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 3077יעוד השטח למבנים חקלאיים, גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 324תחום הבניה - גוש חלב13/02/1969
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 3286שינוי יעוד למגורים - גוש חלב31/12/1981
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 3296שנוי תוי דרך -גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 3297שנוי יעוד לבניני ציבור ושטח ציבורי פתוח, גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 4124שנוי תואי דרך , גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 4125בטול קטע דרך העוברת, גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 4126בטול חניה גוש חלב - (גניזה)
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 4587שינוי יעוד למגורים
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 4672שינו בתקנון תכנית מתאר22/01/1987
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 4848מרכז שירותי דרך -גוש חלב06/02/1992
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 4934שינוי יעוד לתחנת תידלוק
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 5267שנוי יעוד למבני צבור שטח בנוי15/11/1988
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 5309שנוי יעוד למגורים וחלוקה -גוש חלב17/12/1989
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 5382שנוי יעוד למגורים וחלוקת מגרשים02/03/1995
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 5383שינוי יעוד למגורים ושינוי תוואי דרך מס' 8 גוש חלב05/08/1990
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 5540שנוי יעוד למגורים , גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 6777שינוי לתקנון תוכנית גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 7519שינוי יעוד ממגורים לחניה - גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 912תכנית מתאר גוש חלב27/12/1979
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 9210הרחבת אזור תעשיה, שינוי למתאר, גוש חלב.12/03/2001
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 9704הרחבת תכנית מתאר גוש חלב, שינוי למתאר.
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 9709שינוי יעוד משטח חקלאי למבני ציבור, שינוי למתאר, גוש חלב.15/06/1999
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 9754הרחבת גבול תכנית מתאר - גוש חלב ג / 912, שינוי למתאר
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתגנ/ 15197הוספת שימוש לאזור מבני ציבור, גוש חלב27/11/2007
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתגנ/ 16633הקצאת שטח לדרך, שינוי הוראות בניה, גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתגנ/ 17015שינוי יעוד משטח בית עלמין לשטח מבנה ציבור, גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתגנ/ 17325שינוי יעוד משטח מבני ציבור לשטח מסחר ומשרדים, גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתמנ/ מק/ 01/ 38הרחבת אזור מבני ציבור ושינוי יעוד ממבני ציבור למגורים א', גוש חלב21/07/2002
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתמנ/ מק/ 0904שינוי קו בנין, גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתמנ/ מק/ 18/ 99תוכנית מנ/ מק/ 18/ 9925/02/2001
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתמנ/ מק/ 2000/ 30הרחבת קטע מכביש מס' 6, גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתמנ/ מק/ 2209מתן לגליזציה למבנה קיים החורג מתכנית, גוש חלב04/08/2011
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתמנ/ מק/ 30/ 00תוכנית מנ/ מק/ 30/ 0006/11/2001
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתמנ/ מק/ 3311הסדרת שטחים בתחנת תדלוק - גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתמנ/ מק/ 3404שינוי קו בנין צדדי ואחורי, גוש חלב15/07/2008
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתמנ/ מק/ 3511איחוד וחלוקה ללא הסכמה - גוש חלב
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתמנ/ מק/ 3611איחוד וחלוקה ללא הסכמה
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתמנ/ מק/ 38/ 98שינוי גודל מיגרש מינימלי לחלקה מס' 31 גוש חלב