תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 33ערר על החלטת ו.מחוזית צפון - לדחות תכנית - ג/ 11082
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 12/ 2הריסת מבנה קיים הקמת בית בן שתי קומות
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים063/ 08/ 2חדר קירור
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים091/ 08/ 2בית קירור
צפוןאצבע הגליל, מטולהבקשה ועדה מקומית13213/ 125שלב א -מלון נופש 26 יחידות בשטח כולל של 3117.22
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 10/ 2בניית בית מגורים דו משפחתי
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 03/ 2לגיטימציה לתוספת למבנה קיים
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים205/ 09/ 2תוספת לדירה בבית מגורים קיים
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים216/ 10/ 2שיקום ושיפוץ דרך גישה וחניה
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים231/ 02/ 2תכנית מפורטת אג/מק/022/8260 הסטת תוואי דרך לניצול זכויות הבנייה.
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים300/ 11/ 2התנגדות לשימוש חורג ממבנה ציבור לאולם אירועים
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים312/ 10/ 2סלילת כביש מערכת ותעלת ניקוז
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים312/ 11/ 2שימוש חורג ממבה ציבור לאולם ארועים
צפוןאצבע הגליל, מטולהבקשה ועדה מקומית6/ 13217תוספת למבנה קיים
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 001תוכנית אג/ מק/ 8260/ 00126/01/1999
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 003איחוד ולוקה מחדש של מגרשים בתחום תכנית לפי סעיף 62א(א)1 , מטולה18/11/1999
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 005שיוני מיקום מבני ציבור ושצ"פ - הר צפיה, מטולה03/01/2000
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 008שינוי בקו בנין לפי סעיף 62 א(א)4 לחוק, מטולה30/03/1999
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 009חלוקה חדשה ושינוי הוראות בניה, מטולה06/11/2001
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 013שינוי בהוראות קווי בנין הקבוע בתכנית ג/ 8260, מטולה01/09/2003
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 024איחוד וחלוקה, מטולה28/11/2002
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 029שינוי יעוד ממגורים להרחבת שצ"פ, מטולה13/09/2004
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 030שינוי בקו בניין, מטולה13/09/2004
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 031איחוד מגרשים , מטולה22/02/2004
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 032שינוי הוראות קו בנין, מטולה31/10/2005
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 034איחוד וחלוקה, מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 037תכנית איחוד וחלוקה, בהסכמה, מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 038הרחבת דרך , מטולה05/01/2006
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 039חלוקה מחדש, מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 04שינוי קווי בניין , מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 040שינוי קווי בניין , מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 041שינוי קו בנין , מטולה25/11/2008
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 042איחוד מגרשים בהסכמה ו שינוי קווי בנין, מטולה31/08/2009
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 047שינוי קו בנין, מגרש 42, מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 9תכנית חלוקה ושינוי קו בנין, מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 10693שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה זעירה ומלאכה, מטולה18/04/2000
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 10855שינוי משצ"פ למשקי עזר תיירותיים, שינוי למתאר, מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 11082מעבר הגבול מטולה28/04/2010
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 11520הסדרת מגרשי מגורים שינוי לתכנית ג / 826003/10/2002
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 11730שינוי יעוד משצ"פ למגורים, מסחר ונופש, מטולה05/11/2002
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 12165שינוי תוואי דרך במטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 12471מתקן הנדסי - בריכת עגל08/11/2005
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 12541קידוח חולה 8 מטולה29/03/2005
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 13087שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מטולה22/03/2004
צפוןאצבע הגליל, הגליל העליון, מטולהתוכניתג/ 13121דרך מס' 669 (90) צומת כפר יובל - מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 13788הסטטת תוואי דרך מס' 10, מטולה03/03/2005
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 13911קידוח חולה 3 - מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 14460משקי עזר מטולה08/06/2005
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 14877שינוי יעוד משטח פרטי פתוח למגורים, מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 14954שינוי יעוד משצ"פ לשימוש מעורב מגורים ונופש, מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 1579שנוי יעוד חקלאי לאזור מלונאות ונופש -מטולה14/08/1973
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 1691יעוד חקלאי לשטח תעשיתי בצפון מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 18210הר צפיה - מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 18513הר צפיה - מטולה14/06/2012
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 18777תחנת ניטר נחל עיון, מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 19019תכנית מתאר מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 19260נחל עיון
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 19716מתאר מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 2425הרחבה חקלאית - מטולה - (גניזה)28/09/1979
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 2737מתאר מטולה10/09/1981
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 3310חלוקת מגרשים לבניה הרחבה א', מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 3451שכונה דרומית מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 4020אתר לאומי, בית מגורים טפוסי, מטולה (גניזה)
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 4052חלוקה למשקים חלקאיים -מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 4188התווית כבישים וחלוקת מגרשים01/08/1985
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 4257שרותי דרך וגבול ומלאכה ותעישה זעירה30/10/1986
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 4395פתוח שטח הבינוי במטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 4497שנוי יעוד למלונאות ונופש - (גניזה)
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 5595תקון השמוש המוצע לחקלאי מיוחד מטולה.
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 5912מרכז מזרח ודרום14/07/1989
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 5913אזור שטח מלאכה ותעשייה זעירה - (גניזה)
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 5955תקון השמוש המוצע לחקלאי מיוחד מטולה.
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 625אתרים לבניני ציבור -מטולה02/01/1969
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 7186הגדרת הטובה -מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 74מטולה
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 776שמורת טבע "התנור" - מטולה02/11/1967
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 7818הרחבת בית מלון, מטולה16/12/1993
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 8260מתאר, מטולה22/03/1996
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 8763תחנת תדלוק - מטולה.23/02/1997
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 9239אזור תיירות ונופש, מטולה - הר הצפיה, שינוי למתאר.27/09/2005
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ במ/ 207שכונת מגורים הר צפיה במטולה - תקון מקומי
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ במ/ 60הר-צפיה - מטולה15/08/1991
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתגנ/ 18605מגרש מס' 6, מטולה17/03/2011
צפוןאצבע הגליל, מטולהתוכניתתרשצ/ 6/ 24/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים ( הוראת שעה) תשכ"ד- 964מטולה