תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 07/ 2סככה ומחסן חקלאי
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 03/ 2אישור תוכנית בניה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 02תכנית מפורטת אג/מק014/6748/
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 08/ 2הקלה לשתי יח"ד נפרדות במקום במנה דו-משפחתי הקיים
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 03/ 2לדחות את תשריט חלוקה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים225/ 07/ 2תשריט חלוקה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהבקשה ועדה מקומית25/ 13987לגיטימציה למחסן חקלאי +חממות
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים874/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג'/2101, ג'/8053
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 003שינוי בקו בנין צידי, יסוד המעלה12/11/2003
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 005שינוי בקו בנין הקבוע בהוראות בדבר בינוי בתכנית ג / 2101 , יסוד המעלה.30/06/1998
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 009שינוי בהוראות בדבר גודל מגרש מינימלי בהתאם להוראותסעיף 62 א א1; 62 א א7 לחוק,19/10/1999
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 012תכנית חלוקה ושינוי קו בנין לפי סעיף 62א(א)4 לחוק התכנון והבניה, יסוד המל
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 013תכנית איחוד וחלוקה של מגרשים בהתאם להוראות סעיף 62א(א)1(1)(א7) , יסוד המעלה03/02/2000
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 015קביעת הנחיות לביצוע רשתות של חשמל ותקשורת יסוד המעלה30/04/2001
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 023איחוד וחלוקה, יסוד המעלה31/10/2005
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 027שינוי קו בנין , הרחבה ה', יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 028איחוד וחלוקה, יסוד המעלה03/02/2005
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 032שינוי קו בנין, יסוד המעלה19/01/2005
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 033איחוד וחלוקה ושינו קו בנין, יסוד המעלה26/04/2006
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 035שינוי קו בנין, יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 047ככר השמורה - יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 048שינוי קוו בנין, יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 049איחוד וחלוקה מחדש חלקה 13, חסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 052שינוי קו בנין , יסוד המעלה28/12/2011
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 109שינוי שטחי ציבור וקביעת קוי בנין, יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 5שינוי בקו בנין לחניה וכן שינוי בהוראות הבינוי, שינוי למתאר, יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 9חלוקת השטח למגרשים, יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 6748/ 014הקטנת שטח מגרש מינימלי בהתאם להוראות סעיף 62א(א) 7,1,6 לחוק התכנון והבניה, יס
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 7397/ 029שינוי בקווי הבנין, יסוד המעלה03/02/2005
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 8054/ 011שינוי הוראות שטחי בניה המותרים בתכנית ג / 8054 לפי סעיף 62א(א)5 לחוק, יסוד המ09/06/1999
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 10066שינוי יעוד ממגורים לחקלאי, שינוי למתאר, יסוד המעלהסעיף 77, 78
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 10264תיירות בצומת יסוד המעלה, שינוי למתאר18/02/2004
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 10266שינוי יעוד משטח חקלאי לתיירות, שינוי למתאר, יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 10325דרך שירות - יסוד המעלה, שינוי למתאר
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 11733הגדלת מגרש למגורים
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 11972הקמת מתקן הנדסי לאנטנה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 12090חלוקה חדשה והתווית דרך30/12/2001
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 12243מתקן הכלרה בעיון
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 12544תכנית מתאר יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 13114שינוי הוראות תכנית המתאר ג/ 2101
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 13265בית אריזה בן דור - יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 14066שינוי לתכנית ג/ 7397 - יסוד המעלה:23/05/2006
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 1408שימור ופיתוח בית דוברובין -יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 14195שינוי לג/ 7397 - תוספת זכויות בניה במגרש 19-יסוד המעלה:
צפוןאצבע הגליל, הגליל העליון, יסוד המעלהתוכניתג/ 14773צומת יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 15128הרחבת אזור תעשיה, יסוד המעלה22/12/2011
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 18016שרותי דרך סביוני הגליל, יסוד המעלה01/12/2011
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 18128בית אריזה וקירור, יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 18770אתר היסטורי לאומי לשימור - אחוזת דוברובין
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 20015תחנת שאיבה על הירדן - מי החולה .
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 20020מאגר מיי השקייה - יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 20078שינוי יעוד מחקלאי למגורים יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 20183יעוד מגרשים 129 - 127 למגורים יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 20220החזרת שטח למוסדות ציבור ליעוד מגורים יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 2101תכנית מתאר -יסוד המעלה28/03/1991
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 2337יעוד שטח לבית ספר -יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 253התיישבות חקלאית הרחבת -יסוד המעלה05/04/1962
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 2899שכונה לזוגות צעירים -יסוד המעלה10/09/1989
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 3896שרותי דרך -יסוד המעלה03/03/1983
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 3908שכונה דרומית - יסוד המעלה22/11/1990
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 4178הרחבה חקלאית
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 432יסוד המעלה הרחבה ג'05/04/1962
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 4713תעשייה ומלאכה יסוד המעלה15/05/1986
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 4789מגורים, בניני ציבור וספורט, יסוד המעלה30/10/1986
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 5230שכונת מגורים , יסוד המעלה01/03/1988
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 570 - צפוןיסוד המעלה - הרחבה ב'22/10/1964
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 6128תעשיה ומלאכה - (גניזה)
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 6748שקום ושחזור רח' הראשונים - יסוד המעלה26/12/1991
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 7397שנוי יעוד למגורים, יסוד המעלה14/01/1993
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 756הרחבת רסקו יסוד המעלה23/11/1967
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 7990שנוי יעוד למגורים, יסוד המעלה06/04/1995
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 8053שנוי יעוד ליחידות נופש, יסוד המעלה06/07/1995
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 8054הרחבת שרותי דרך, יסוד המעלה12/02/1995
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 8055שנוי יעוד למגורים, יסוד המעלה25/05/1995
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 815פתוח רסקו יסוד המעלה14/03/1968
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 8282שנוי יעוד למלונאות, יסוד המעלה - (גניזה)
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 8620חיבור בין שני אזורים וחיבור מע' הדרכים - יצירת ציר מרכזי בתוך הישוב - שינוי
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 8961השלמת רצועות קרקע ביעוד למגורים, שינוי למתאר, יסוד המעלה.
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 9256תיחום שטח לפרויקט תיירותי, קביעת יעודי קרקע והוראות פיתוח, שינוי למתאר,
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 9261שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, יסוד המעלה.10/12/1998
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 9497שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, יסוד המעלה.
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 9981מתן פתרונות מגורים, תשתיות ודרכים, שינוי למתאר, יסוד המעלה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 9983שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', יסוד המעלה, שינוי למתאר15/03/2005
צפוןאצבע הגליל, הגליל העליון, יסוד המעלהתוכניתג/ 9998צומת יסוד המעלה, כביש 90
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתגמ/ מק/ 2101/ 109חלוקה למגרוים, אזור תעשיה, דרך גישה והנחיות בניה, שינוי לג / ,2101 יסוד
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתגנ/ 15277שינוי לג/ 2101 מתן לגיטימציה לסככות חקלאיות קיימות, יסוד המעלה31/07/2008
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתגנ/ 16615הגדלת זכויות בנייה יסוד המעלה19/03/2009
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתמז/ מק/ 2101/ 109יסוד המעלה16/03/1997
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהישות כלליתעתמ/ 09/ 146עיזבון המנוחים נגד ו. מחוזית צפון, ועדת ערר וכו'