תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים001/ 12/ 2תוספת למבנה מגורים קיים
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 09/ 2בניה
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 11/ 2מבנן 2 שני בניינים נפרדים ב 2 קומות 2*2 = 4 יח' + בניין של 3 יח"ד בשתי קומות 2
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה026/ 09/ 2סגירת מרפסת
צפוןיקנעם עיליתישות כללית03/ המ/ 19בקשה להארכת מועד להגשת תביעה ס. 197(ב) תכנית ג/ במ/ 55
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 09/ 2תוספת בנייה לקניון
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 12/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 05/ 2היתר לגגון
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 07/ 2תוספת מעלית למרפאה
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 09/ 2תוספת בניה לקניון דרכים
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 03/ 2תוספת למגורים
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים051/ 03/ 2פרגולה
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים060/ 04/ 2שביל + שער כניסה לגיטימציה
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים060/ 07/ 2תוספת בניה
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 05/ 2פרגולה
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 03/ 2מגורים - שתי יחידות
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים072/ 03/ 2מתקן הנדסי
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים082/ 12/ 2הקמת יחידות דיור
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 12/ 2הקמת יחידות דיור
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 12/ 2בקשה להיתר
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה091/ 09/ 2תכנית 1/מע/מק/במ71/55
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים091/ 12/ 2בקשה להיתר בניה
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ ג/ מק/ 297/ 0013תוכנית 1/ ג/ מק/ 297/ 001330/06/1998
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ ג/ מק/ בת/ 245/ 10תוכנית 1/ ג/ מק/ בת/ 245/ 1015/06/1999
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ ג/ מק/ גבמ/ 55/ 17תוכנית 1/ ג/ מק/ גבמ/ 55/ 1709/12/1999
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 10272/ 62שינוי קו בניין ומספ' יחידות דיור , יוקנעם עלית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 10572/ 34שינוי תכנית בינוי והוספת שטחים, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 11796/ 42שינוי קו בנין, יוקנעם עילית28/02/2006
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 14201/ 80הגדלת מס' יח"ד ושינוי בהוראות הבניה, יוקהעם עילית13/01/2010
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 16219/ 84איחוד וחלוקה מחדש ושינוי הוראות בינוי, יוקנעם עילית12/04/2010
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 163/ 53שינוי קו בנין, יוקנעם עילית09/11/2006
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 2326/ 33שינוי קו בנין, יוקנעם עילית29/04/2004
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 2326/ 75שינוי בקווי בנין ותכסית, יוקנעם עילית14/10/2010
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 2352/ 79שינוי הוראות וזכויות בניה, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 290/ 22איחוד וחלוקה ושינוי הוראות בניה, יוקנעם עילית13/12/2001
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 297/ 73הרחבת בית עלמין
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 4340/ 43שינוי קו בנין , יוקנעם עילית26/04/2006
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 6539/ 018תוכנית 1/ מע/ מק/ 6539/ 01809/09/1999
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 6539/ 1שינוי קו בנין, יוקנעם עילית05/12/1996
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 6539/ 40שינוי קו בנין, יוקנעם עילית03/03/2008
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 6539/ 66תוכנית 1/ מע/ מק/ 6539/ 66
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 7744/ 19תוכנית 1/ מע/ מק/ 7744/ 1909/03/2000
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 7744/ 23שינוי קו בנין, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 7744/ 36שינוי קו בנין, יוקנעם עילית22/03/2005
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 9027/ 32שינוי קו בנין, גובה ומס' קומות, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 9027/ 45שינוי קו בנין, יוקנעם עילית09/01/2006
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 9027/ 65שינוי קו בנין, יוקנעם עילית25/11/2008
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 9027/ 66שינוי קו בנין,(מנסורה) יוקנעם עילית15/10/2009
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 9190/ 24שינוי בהוראות שלביות ביצוע, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 9190/ 56איחוד וחלוקה ושינוי בינוי, יוקנעם עילית13/02/2007
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 9887/ 45איחוד וחלוקה מחדש, יוקנעם עילית07/06/2006
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 9940/ 49שינוי גודל מגרש מינימלי וקווי בנין, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ במ/ 55/ 20תוכנית 1/ מע/ מק/ במ/ 55/ 2004/12/2000
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ במ55/ 28איחוד וחלוקה מחדש, יוקנעם עילית19/06/2003
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ ג/ במ/ 55/ 29שינוי קו בנין, יוקנעם עילית10/02/2003
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גב55/ 70שינוי בהוראות ומגבלות בניה, יוקנעם עילית30/09/2009
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 38איחוד וחלוקה מחדש, יוקנעם עילית27/05/2004
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 39שינוי קו בנין למחסנים, יוקנעם עילית28/02/2005
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 44שינוי קו בנין, יוקנעם עילית30/11/2005
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 51שינוי הוראות בינוי ועיצוב וחלוקה מחדש, יוקנעם עילית31/08/2006
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 76שינוי קו בנין והוראות בינוי, יוקנעם עילית29/07/2009
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 85שינוי קו בנין, יוקנעם עילית26/07/2010
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 86שינוי קו בנין, יוקנעם עילית26/07/2010
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מק/ יע/ 0002תכנית מס' 1/מק/יע/000210/11/1996
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מק/ מע/ 297/ 008תוכנית 1/ מק/ מע/ 297/ 00826/06/2000
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מק/ מע/ 5801/ 17שילוב שטחים פתוחים ובניה19/10/1999
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מק/ מע/ ג/ במ/ 55/ 16תוכנית 1/ מק/ מע/ ג/ במ/ 55/ 1611/03/1999
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 06/ 2לגיטמציה ליחד
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 08/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 12/ 2תוספת למבנה קיים בקומת קרקע ובקומה א
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 12/ 2בית מגורים דו משפחתי
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 12/ 2בית מגורים דו משפחתי
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים133/ 06/ 2התקנת ארובה לקמין ומיכל נפט
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים133/ 07/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים136/ 09/ 2היתר לאנטנה
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים136/ 12/ 2בניין 13 יחידות דיור
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 03/ 2הקמת מתן שידור קטן והצבת מבנה יביל על גג
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים139/ 03/ 2בנייה חדשה של 5 יח"ד
צפוןיקנעם עילית, מבוא העמקיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה140/ 10/ 2הרחבת בית קברות יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים146/ 02/ 2גדר
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים153/ 02/ 2בקשה להקמת יחידת מגורים
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 02/ 2בקשה לתוספת יח"ד
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים162/ 11/ 2עבודות תשתית ופיתוח
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 10/ 2ערר על היתר בניה
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים189/ 08/ 2התקנת מחסום בכניסה לישוב
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 03/ 2מגורים יחידה אחת
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 04/ 2מגורים יחידה אחת
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים197/ 04/ 2בניה חדשה/רגילה
צפוןיקנעם עיליתתוכנית2/ מע/ מק/ 4224/ 52איחוד וחלוקה ליעודים שינוי קו בנין, רמת ישי
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים2017/ 06/ 2תוספת למגורים
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 02/ 2תחנת תדלוק
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים211/ 06/ 2פריצת דרך מילוט
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים211/ 11/ 2תוספת לבית קיים+שער חניה+פרגולות
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים212/ 02/ 2בקשה להקמת אנטנה סלולרית
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים213/ 05/ 2תוספת לדירה קיימית וחלוקה במרתף קיים
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים236/ 08/ 2שער
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים236/ 09/ 2תוספת לבית מגורים קיים
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים237/ 08/ 2מעקה/גדר
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים245/ 11/ 2תוספת יחידות דיור
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים246/ 11/ 2תוספת יחידות דיור