תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 07/ 2לגיטימציה לתוספת קיימת ושימוש חורג ממגורים לגן ילדים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 07/ 2בית מגורים על קומת עמודים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 10/ 2תוספת חנייה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 08/ 2תכנית שינויים להיתר, תוספת ממ"ד ותוספת שטח הגן
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים021/ 08/ 2תכנית שינויים, שינוי מיקום הממ"דים תוספת ממ"ד
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים03/ 05/ 2מגורים מעל קומת עמודים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 07/ 2לגיטימציה לתוספת קיימת
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים041/ 04/ 2גדר חקלאית
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 08/ 2לגיטימציה לתוספת קיימת לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 06/ 2טופס 4
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים058/ 04/ 2ניתוק חשמל
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים072/ 04/ 2הקמת חממה
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 11/ 2לגיליזציה לסגירת קומת עמודים +ממ"ד+מרתף
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים098/ 11/ 2תוספת יח"ד למבנה קיים+ממ"ד +אחסנה
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 10/ 2התנגדות למתן היתר בניה
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים105/ 06/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים107/ 06/ 2תוספת ממד, חניה ומחסן
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 06/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 09/ 2תכנית שינויים לבניין מגורים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 04/ 2מגורים בשטח 282 מ"ר
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 09/ 2לגיטימציה למבנה קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 06/ 2חידוש החלטה ללגיטימציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים122/ 08/ 2תוספת לבניין קיים + ממד"ים וחדרי מדרגות
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים124/ 07/ 2לגיטימציה לבניין קיים בשטח כללי של 513 מ"ר
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים125/ 07/ 2לגיטימציה לסגירת קומתעמודים לצורך גן ילדים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 12/ 2מבנה מגורים מוצע
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים131/ 07/ 2אימתן החלטת הועדה המקומית לתוספת קומת מגורים מעל בית קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים132/ 03/ 2בניית דיר צאן+מחסן חקלאי+ מתבן
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים137/ 06/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 05/ 2דיר צאן
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 05/ 2לגיטימציה למבנה קיים ותוספת ממ"ד
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 10/ 2לגיטימציה לבניין קיים+ממ"ד+מדרגות
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים168/ 07/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים169/ 02/ 2התנגדות לתוספת בניה לבית קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים170/ 08/ 2היתר בנייה
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים179/ 06/ 2תשריט איחוד וחלוקה
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים186/ 04/ 2חידוש החלטה
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים186/ 06/ 2תוספת חניה + ממ"ד + מדרגות
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים187/ 06/ 2לגיטמציה לבנין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים189/ 02/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 05/ 2ניתוק חשמל
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים192/ 05/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים199/ 04/ 2מבנה משלוש יחידות דיור
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים203/ 04/ 2מחסן חקלאי
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים205/ 05/ 2התנגדות להיתר
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים206/ 05/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים207/ 06/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים212/ 03/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים213/ 09/ 2שימוש חורג מתכנית בקומת קרקע לחנות רהיטים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים219/ 02/ 2תוספת שתי קומות לבניין קיים מעל עמודים בשטח של 204 מ"ר
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדת ערר222/ 03/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים227/ 06/ 2דיר צאן לבשר ומחסן חקלאי
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים233/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 07/ 2שימוש חורג לגן ילדים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים259/ 06/ 2בנין חדש
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים263/ 06/ 2תוספת מרחבים מוגנים ושימוש חורג לגן ילדים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים264/ 06/ 2תוספת מרחבים מוגנים ולגיטימציה למחסן ושימוש חורג לגן ילדים בקומת קרקע
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים272/ 08/ 2חנייה
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים274/ 07/ 2היתר למבנה מסחרי
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים281/ 07/ 2לגטימציה לבנין קיים בשטח 330 מ"ר
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים293/ 07/ 2תוספת קורות וקשתות
צפוןבקעת בית הכרם, נחףבקשה ועדה מקומית7/ 19131לגיטמציה למבנה קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים805/ 10/ 2ערר על חיוב גבוה בהיטל השבחה
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים831/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/6540
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים864/ 12/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/6540
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים865/ 12/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/6540
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים908/ 09/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתבבכ/ 6775/ 05/ 12הקטנת קווי בניין , נחף
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתבבכ/ מק/ 10139/ 09/ 36הרחבת והסדרת דרך גישה לשכונה מזרחית, נחף23/06/2011
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתבבכ/ מק/ 10139/ 10/ 36ינוי קו בנין והרחבת דרך, נחף10/05/2012
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתבבכ/ מק/ 10139/ 11/ 2הקטנת קווי בנין באזור מגרים , נחף
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתבבכ/ מק/ 10765/ 08/ 25איחוד וחלוקה ללא הסכמה, נחף
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתבבכ/ מק/ 11242/ 11/ 3שינוי קווי בנין בהתאם למפורט בתשריט - נחף
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתבבכ/ מק/ 11243/ 11/ 4שינוי קווי בנין בהתאם למפורט בתשריט-נחף
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתבבכ/ מק/ 11244/ 09/ 39שינוי קו בנין קדמי, נחף10/10/2011
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתבבכ/ מק/ 11244/ 11/ 5שינוי קווי בנין בהתאם למפורט בתשריט - נחף
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתבבכ/ מק/ 6775/ 04/ 15הקטנת קו בנין קדמי, נחף01/12/2004
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתבבכ/ מק/ 6775/ 08/ 26איחוד וחלוקה ללא הסכמה והגדלת אזור מבני יבור והרחבת דרכים,
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתבבכ/ מק/ 6775/ 10/ 14שינוי קו בנין, נחף10/10/2011
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתבכ/ מ ק/ 6775/ 04/ 15הקטנת קו בנין קדמי, נחף
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתבכ/ מק/ 6537/ 06/ 13שינוי קו בנין , נחף16/03/2008
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתבכ/ מק/ 6775/ 03/ 1הקטנת קו בנין, נחף
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתבכ/ מק/ 6775/ 06/ 13הקטנת קו בנין, נחף
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 10092שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' + דרך, שינוי למתאר, נחף.
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 10093שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' ודרכים, שינוי למתאר, נחף.
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 10139שכונה מזרחית נחף, שינוי למתאר30/07/1998
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 10168שינוי יעוד משטח חקלאי ודרך לשטח למגורים ולבנייני ציבור, שינוי למתאר, נחף.
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 10362שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ומתקנים הנדסיים והסדרת דרכי גישה, שינוי למתא
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 10383שינוי יעוד משטח חקלאי ומגורים למגורים א' והתווית דרך, שינוי למתאר, נחף
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 10388שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים ב' והתווית דרך,שינוי למתאר, נחף - קטע אעבד21/12/1999
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 10395שינוי יעוד משטח למגורים ב' לשטח למבני ציבור, שצ"פ והרחבת דרך, שינוי למתאר
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 10396הגדלת שטח לבניני ציבור והתווית דרכים, שינוי למתאר,נחף, מקטע 3.
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 10397שינוי יעוד משטח למגורים ב' לשטח למבני ציבור והתווית דרך, שינוי למתאר, נח12/03/2001
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 10405שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך, נחף
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 10415שינוי יעוד שטח חקלאי למגורים ב', נחף
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 10493שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א',ב' ובנייני ציבור,נחף10/12/1998
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 10521ביטול דרך מס' 31, הרחבת דרך מס' 32 ודרך חדשה, שנוילמתאר, נחף.
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 10524שינוי יעוד מחקלאי לאזור מסחר משולב במגורים, שינוי למתאר, נחף
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 10760שינוי יעוד ממגורים ב' לבנייני ציבור, נחף
צפוןבקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 10762שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' והתווית דרך, נחף