תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים003/ 09/ 2לגיטימציה לקומת קרקע וקומה א' 2 יחידות מגורים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה006/ 12/ 2ערר על תכנית מפורטת מס' גא/מק/34/10
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 08/ 2מבנה עזר מחסן וחניות
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 02דיר צאן לבשר בלבד + מתבן + מחסן חקלאי + גדר
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 06/ 2יחידת דיור בקומה אחת מעל קומת עמודים מוצעת
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 07/ 2מבנה מגורים חדש
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים027/ 12/ 2חלוקה תכנונית באעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 07/ 2ערר על הכרעת שמאי מכריע בתיק 171/05
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 29ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לדחות את ת. ג/ 13431 אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים053/ 07/ 2תכנית שינויים - תחנת דלק יבילה וגדר מוצע
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 11/ 2לגיטימציה לקומת קרקע יחידת מגורים ומכולת ( חנות ) תוספת יחידה בקומה א' כל קומה
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים074/ 04/ 2בנית קיר תומך
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 11/ 2שימוש חורג לתחנת מעבר למיון ומיחזור פסולת בניין בקרקע ובמבנים חקלאיים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 07/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 12/ 2שלוש יחידות מגורים+ממ"דים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים086/ 07/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 07/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 05/ 2סככה חקלאית
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 02ב'שה להקמת בית מגורים בן שלוש קומות כולל חניה
צפוןגבעות אלונים, אעבליןבקשה ועדה מקומית1/ 45 / 12207בית מגורים חדש
צפוןגבעות אלונים, אעבליןישות כללית10/ המ/ 32בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק, תמ"א/11/3/ב
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 03/ 2קיר תומך מבטון
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 06/ 2הקמת אתר לאחסנת פסולת אסבסט
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 02דיר צאן בשטח 1559 מ"ר
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים124/ 05/ 2תביעת פיצויים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים129/ 09/ 2לגיטימציה לשינוי מקום
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים129/ 10/ 2קומת קרקע על עמודיםמפולשת ועליה שתי קומות
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים132/ 09/ 2לגטימציה לשינויים מהיתרלמגורים ומסחר
צפוןגבעות אלונים, אעבליןבקשה ועדה מקומית14/ 12211בית מגורים חדש
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים144/ 08/ 2שטח חקלאי
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 09/ 2טופס 5
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 11/ 2פינוי ערימות חומר גרנולרי מובא
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 04/ 2הקמת מתקן תקשורת
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 04/ 2הצבת בית תקשורת
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה156/ 06/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים167/ 05/ 2היתר לקיר תומך בגבול מגרש
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים171/ 05/ 2פיצוי בעקבות אישור תוכנית ג/11683
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים198/ 03/ 2לגיטימציה למבנה קיים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים201/ 05/ 2תוספת מדרגות חוץ
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים201/ 09/ 2קומת מרתף,ויחידת מגורים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים203/ 05/ 2תוספת לבית קיים ולגיטימציה למחסנים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 04/ 2הקמת מתקן תקשורת
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים220/ 05/ 2לגטימציה לקומת קרקע קיימת מקומת עמודים סגורה ושני מחסנים ונגריה, קומהא 2 יחידו
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 07/ 2לגיטימציה לתוספת חניון ומבואות לבניין קיים אולם חתונות
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 10/ 2ער על שומה מכרעת
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים236/ 10/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים243/ 11/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה246/ 06/ 2ערר בעניין תוכנית מפורטת גא/מק/05/ 101
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה260/ 06/ 2התנגדות לתוכנית איחוד וחלוקה
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים279/ 06/ 2דחיית תביעת פיצויים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים284/ 07/ 2לגטימציה לסככה חקלאית
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה285/ 04/ 2תכנית מפורטת
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה321/ 11/ 2ערר בתכנית מפורטת גא/מק/34/10
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים327/ 11/ 2הכשרת תא הטמנה
צפוןגבעות אלונים, אעבליןבקשה ועדה מקומית45/ 12207בית מגורים חדש
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים814/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/6540 , ג/12532 , ג/6954
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים900/ 12/ 2ערר תביעת פחצויים בגין תכנית גא/מק/04/06
צפוןגבעות אלונים, אעבליןישות כלליתא/ 07/ 17106כרם עואד נגד ועדה מחוזית צפון, ועדה מקומית גבעות אלונים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןבקשה ועדה מקומיתאעבלין 2008/ 0433שימוש חורג: תחנת מעבר למיון ןמיחזור פסולת בנין בקרקע ובמבנים חקלאיים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 10041ביטול חלק מדרך, והצעת דרך חלופית, שינוי למתאר, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 10100שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק ושרותי דרך
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 10110שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק דרגה "ג" ושרותי דרך קביעת הוראות בניה
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 10426שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 10427שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, שינוי למתאר, אעבלין12/07/2001
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 10618שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, שינוי למתאר03/05/2001
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 10663שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 10788שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים - אעבלין12/07/2001
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 10842שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושירותי דרך
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11095שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11096תחנת תידלוק, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11107שינוי תוואי דרך מס' 781, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11135שנוי יעוד מש.צ.פ. למגורים, אעבלין05/06/2000
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11169אלג'למה, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11175שנוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11209דרך גישה לבית עלמין24/05/2009
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11210תחנת דלק + מסחר - אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11493גידול בעלי חיים, אעבלין21/06/2000
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11496שינוי יעוד מתחנת דלק למסחר
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11537שינוי יעוד משטח חקלאי לש.פ.פ.
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11538שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים והסדרת צומת04/08/2002
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11556הגדלת % בניה בחלקה 88 גוש 12209 אעבלין23/10/2000
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11562סעיפים 77-78 לחוק, אעבלין.
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1166שנוי יעוד חלק מחלקה -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1168 - צפוןשינוי יעוד חלק מחלקה 69 גוש 12212 - עבלין21/12/1972
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11683שנוי יעוד מאזור מגורים לשטח מסחרי, הרחבת דרך, שינוי קווי בנין, אעבלין20/12/2001
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11735גידול בעלי חיים, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11741שינוי יעוד מאזור מגורים למסחר ותחנת דלק02/05/2001
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1190 - צפוןשינוי יעוד חלק מחלקה 3 בגוש 12207 - עבלין16/03/1972
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11912שינו יעוד משטח חקלאי לחוות גדים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11991אתר למיון אשפה להטמנת אפר
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12012קביעת אחוזי בניה לאיזור משק
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12253שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנה דלק
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12259שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור חקלאי לאיזור חקלאי מיוחד (לול)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12361שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לבנייני ציבור21/05/2002
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12532הקמת אתר לסילוק פסולת ביתית, אעבלין04/08/2002
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12650הדלת אחוזי בניה והוספת שימושים - שינוי לתכנית ג/ 9204
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12823שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק.
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12826שינוי תכנית ג/ 948 ו ג/ 672022/07/2003
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12903שכונה צפונית