תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 02סככה חקלאית + מחסן
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים005/ 08/ 2קומת קרקע עמודים סגורה, קומה א' יחידת מגורים כוללת
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 05/ 2איחוד וחלוקה
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים023/ 04/ 2לגיטימציה לחניון קיים + סגירת קומת עמודים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 05/ 2לגיטימציה לסגירת מרפסת
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים026/ 05/ 2לגיטימציה לסגירת קומת עמודים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 10/ 2לגיטימציה לקומת קרקע
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים029/ 12/ 2קומת קרקע נגריה, קומה א' משרדים ואולם תצוגה+ממ"ק
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 12/ 2קומת קרקע נגריה, קומה א- משרדיםואולם תצוגה+ ממ"ק
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים032/ 05/ 2לגיטימציה לקומת מרתף מחסן וסגירת עמודים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים042/ 10/ 2לגיטימציה ל-2 יחידות דיור+סגירת קומת עמודים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 07/ 2אי מתן טופס 4
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים051/ 06/ 2בניין מגורים בן שתי קומות
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים057/ 10/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 06/ 2קומת קרקע מסחר (חנויות) וקומה א'
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 04/ 2חלוקה למגרשים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים069/ 09/ 2קומת מסד
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 07/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 09/ 2חלוקה פנימית
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 05/ 2סירוב ליתן טופס 4
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 11/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים106/ 05/ 2סרוב לנפק טופס 4
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאבקשה ועדה מקומית11/ 17572בית מגורים חדש
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאבקשה ועדה מקומית110/ 17572בית מגורים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאבקשה ועדה מקומית111/ 17572בית מגורים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 02בקשה להקמת סככה חקלאית + מחסן חקלאי
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 02הצעת מחסן לציוד חקלאי וחדר שמירה
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים124/ 02תוספת קומה שלישית בנין
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 08/ 2לגטימציה לקומת קרקע וקומה א'
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים131/ 09/ 2שני בנינים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים135/ 04/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים151/ 10/ 2תוספת פרגולה למסעדה קיימת
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 04/ 2להתיר סככה חקלאית ומחסן חקלאי וגדר רשת
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים165/ 04/ 2התנגדות לתוספת מרפסת סגורה
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים165/ 08/ 2מגורים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים167/ 07/ 2לגיטימציה לבית קיים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים167/ 09/ 2בני המלאכה ומסחר
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים171/ 04/ 2בנין מוצע מורכב מיחידת דיור - שלוש קומות
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים172/ 04/ 2תוספת מרפסת סגורה
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים187/ 09/ 2בניה לאחר הריסת מבנה קיים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה198/ 06/ 2תכנית מפורטת
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים205/ 04/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים217/ 08/ 2מפעל אלומיניום
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים223/ 04/ 2שינוי בקוי בנין
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים243/ 06/ 2התנגדות ללגיטמציה ותוספות
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים253/ 03/ 2שימוש חורג לבית בד באדמה חקלאית
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה254/ 08/ 2שינוי קווי ביניין בדרך מאושרת
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה255/ 08/ 2תכנית גא/מק/55/08
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים256/ 06/ 2לגיטימציה לקומת קרקע קיימת עם גלריה - שימוש חורג לקומת קרקע (עסק פחחות וצבע)
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים257/ 05/ 2בקשה לסככה חקלאית
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים265/ 11/ 22 יחידות מגורים+ממ"ד
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים269/ 09/ 2לגיטימציה לקומת קרקע וקומה א' 2 יחידות דיור
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים274/ 11/ 2דיר צאן,סככה ומחסן
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה299/ 07/ 2הקטנת קווי בנין הקבועים בחוק
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים303/ 07/ 2תשריט איחוד וחלוקה
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים313/ 11/ 2תוספת מרפסת+רעפים וממ"ד
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים323/ 11/ 2קומת קרקע, יחידת מגורים, ממ"ד
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים67/ 04/ 2תשריט חלוקה ח- 80/03
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאבקשה ועדה מקומית7/ 17564בית מגורים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים906/ 09/ 2תביעה בכפר מנדא
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתאג/ מק/ 07/ 14שינוי קווי בניין מדרך אזורית 784 , כפר מנדא
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 10035שינוי מערכת דרכים, שינוי למתאר, כפר מנדא
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 10038ביטול חלק מדרך קיימת, והמרתה למגורים, שינוי למתאר,כפר מנדא02/02/2004
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 10045שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, שינוי למתאר, כפר מנדא
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 10423שינוי תוואי דרך גישה, שינוי למתאר, כפר מנדא
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 10564שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט, שינוי למתאר, כפר מנדא
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 10565ביטול דרך מס' 8 והתווית דרכי גישה, שינוי למתאר, כפר מנדא
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 10668שינוי בתוואי דרך מס' 302, שינוי למתאר, כפר מנדא
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 10832שינוי תוואי דרך והקטנת קו בנין, שינוי למתאר, כפר מנדא
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 10833שינוי תוואי דרך מס' 36, שינוי למתאר, כפר מנדא
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 10840שינוי רוחב דרך מס' 73, שינוי למתאר, כפר מנדא
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 10859שינוי רוחב כביש מס' 55
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 11174שנוי תוואי הדרך והקטנת קוי בנין, כפר מנדא09/02/2000
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 11338שינוי יעוד משטח חקלאי לשירותי דרך
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 11431שינוי יעוד ממבני ציבור לאיזור מגורים ב'
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 11434שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי15/07/2002
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 11438שינוי יעוד מאיזור מגורים למבני ציבור
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 11497הקצאת שטח למבני ציבור ושינוי תוואי דרך
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 11941שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12118שינוי יעוד משטח חלקאי לאיזור מסחר24/05/2001
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12167שינוי ייעוד משטח חקלאי
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12211שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור ספורט, מגורים ומסחר27/08/2002
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12229שינוי תוואי הדרך מס' 4 - שינוי תכנית ג/ 773510/12/2001
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12531הגדלת אחוזי בניה בכפר מנדא
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12580הגדלת % בניה, הקצאת דרך גישה והקטנת קוי בנין30/05/2002
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12588שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים ומבני ציבור29/12/2005
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12589שינוי תוואי דרך ושינוי יעוד משטח ציבורי למגורים21/09/2003
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12605שינוי תוואי דרך מס' 39 שינוי תכנית מתאר ג/ 767607/09/2004
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12784תכנית מפורטת - שכונה מזרחית - כפר מנדא21/05/2007
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12785תכנית מפורטת - שכונה מערבית כפר מנדא.
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12786תכנית מפורטת - מרכז כפר מנדא
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12799שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מתקן הנדסה(תחנת שאיבה) והרחבת דרך.29/03/2005
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12961הגדת אחוזי בניה ושינוי קווי בנין22/07/2003
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 13473שינוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד (לולים)20/12/2005
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 13474שינוי יעוד משטח חקלאי מיוחד (לולים)
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 13500שינוי תכנית ג/ 5318
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 13745שינוי תוואי הדרך - שינוי תכנית ג/ 767608/06/2005
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 13751שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מבני ציבור
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 13798איחוד וחלוקה, שינוי תוואי הדרך מס' 36-שינוי תכנית ג/ 767613/09/2005
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 13847שינוי יעוד משטח חקלאי למבני ציבור: