תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים005/ 04/ 2בית מגורים חדש בשטח של 254.3 מ"ר
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים016/ 04/ 2מוצע מבנה חדש ולגיטימציה חמבנה קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 08/ 2לגטימציה לקומת קרקע
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים ותוספת
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 10/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 10/ 2לגטימציה לשינויים במבנה
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים049/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים053/ 10/ 2בניין מוצע למגורים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 05/ 2סגירת קומת עמודים ולגיטימציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 02מגורים בשטח של 308 מ"ר
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים073/ 10/ 2לגיטימציה לבנין קיים ותוספת
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים074/ 11/ 2לגיטימציה לבניין קיים + מוצע סגירת קומת עמודים ותוספת מוצעת מגורים בשטח
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 02לגיצימטיה לסגירת קומת עמודים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה091/ 07/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 10/ 2חתימות של המתנגדים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 05/ 2לגיטימציה למבנה קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 02התנגדות לתשריט חלוקה מחדש
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים101/ 02בקשה לתוספת מגורים מעל בנין קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 03/ 2התנגדות לבנית קוטג' שתי קומות
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים107/ 08/ 2לגטימציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 12/ 2תוספת לבניין קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 10/ 2מבנה דו משפ' וחניה
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים129/ 11/ 2המצאת תשריט חלוקה
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים136/ 03/ 2מגורים בשטח של 308 מ"ר
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים141/ 08/ 2תוספת מרפסת ומדרגות לבניין קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים146/ 04/ 2בנית בנין חדש בן 3 קומות
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים162/ 02/ 2תביעת פיצויים בגין תכנית ג/9631
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים176/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 09/ 2מבנה דו קומתי ודו משפחתי
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים201/ 04/ 2מגורים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 03/ 2הקמת מתקן אנטינה לסלקום על תורן קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדת ערר217/ 03/ 2מבנה חדש לגיטימציה למבנה קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים238/ 07/ 2התנגדות לבנין מגורים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 03/ 2בנין מוצע למגורים בשטח של 458 מ"ר
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים265/ 07/ 2התנגדות לתוספת קומה מעל בניין קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים271/ 07/ 2התנגדות לתוספת לבניין קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים287/ 07/ 2בנין מוצע
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים287/ 09/ 2תוספת קומה מעל קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאבקשה ועדה מקומית3/ 19428לגיטמציה לבית קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים306/ 04/ 02התנגדות לבניה
צפוןלב הגליל, דיר חנאבקשה ועדה מקומית37/ 19430בית מגורים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים902/ 10/ 2פיצויים מתכנית ג/לג/38/97/1232
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים907/ 07/ 2דחיית תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 10006שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ושרותי דרך ושטח ציבורי פתוח - דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 10007שינוי יעוד משטח בית קברות למגורים, שינוי למתאר, דיר חנא09/08/2001
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1003 - צפוןשינוי יעוד חלק מחלקה 21 בגוש 19412 - דיר חנא06/07/1971
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 10104שינוי יעוד למגורים, שטחים ציבוריים ודרכים, שינוי למתאר, דייר חנא.23/10/2000
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 10328שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח נופש וספורט, שינוי למתאר, דיר חנא.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 10408שינוי יעוד משטח למגורים א' לדרך, והקטנת קו בנין לאפס, שינוי למתאר, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 10705הקטנת קו בנין בכביש מס' 29, דיר חנא16/04/2001
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 10857שינוי יעוד משטח חקלאי ובית קברות - לבית קברות ושטח מגורים א' והתווית דרכים
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 10970שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים א', שצ"פ והתווית דרכים, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 11032שינוי יעוד ממרכז אזרחי ל מגורים א' והסדרת דרכי גישה - דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 11033שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א' - דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1104שנוי יעוד חלק מחלקה -דיר חנא04/06/1971
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 11057שנוי תוואי דרך מס' 5 והסדרת מגרשים - דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 11440שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח למגורים א דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 11640הצעת דרך גישה ברוחב 4 מטר דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 11690שינוי תוואי דרך מס' 32
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12053הקמת בריכת שאיבה באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי למתקנים הנדסיים, דיר חנא22/03/2004
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12237שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח לשב"צ, הרחבת מבני ציבור, דיר חנא.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1232 - צפוןתכנית מתאר דיר חנא28/02/1985
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12354שינוי תוואי דרכים ושינוי מיקום שצ"פ ושב"צ בתחום שכונה מערבית
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12355הרחבת שכונה דרומית שנוי יעוד מחקלאי למגורים והתויית דרך
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12427שנוי יעוד ותיקון תכניות מתאר מפורטות בצפון מזרח דיר חנא09/03/2004
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12454שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מתקן הנדסי - תחנת שאיבה בדיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12456הגדלת זכויות בנייה במבנה מגורים קיים במערב דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12459שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12709הגדלת זכויות בניה וקוי בנין בחלקה 97 גוש 191419 במרכז דיר חנא19/12/2002
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12745ביטול חלק מדרך מס' 30 והתוית דרך מס' 19 בצפון דייר חנא13/02/2003
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12856שינוי נקודתי מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א' וחלוקה בהתאם לקיים בדיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12908שינוי תקנון לישוב דייר חנא20/10/2003
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13073שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, בדיר חנא03/06/2009
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13144שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', 7.5 דונם, בצפון הכפר דייר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13246שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים א' 1 במרכז השטח הבנוי בדייר חנא22/07/2003
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1336שינוי יעוד -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1337שנוי יעוד -דיר חנא12/07/1973
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1338שנוי יעוד חלקה -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13461הגדלת אחוזי בנייה, שינוי קווי בנין ומס' קומות ולגיטימציה לקיים במרכז דייר חנא08/02/2005
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13665שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור ספורט, בדרום דייר חנא05/04/2005
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13886שמורת טבע בריכת דיר חנא04/09/2006
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13955שינוי תוואי דרך מס' 29 ולגיטימציה במרכז דייר חנא:
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13956שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', צפון מערב דיר חנא:
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13957שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' והתויית דרך - דיר חנא:
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13959שינוי תוואי מס' 13 במרכז דיר חנא:08/02/2005
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 14021שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', שכ' בת 16 דונם, 130 יח"ד
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1403שנוי יעוד -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 14341שינוי קוי בנין לפי מצב קיים והצעת שלושה מבנים במגרש, מרכז דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 14546שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים א איחוד וחלוקה בהסכמה דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 14608שנוי יעוד משטח צבורי פתוח ומגורים, לשטח מגורים ודרך גישה, דיר חנא03/05/2005
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1461שנוי יעוד -דיר חנא12/05/1974
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1473שנוי יעוד -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 14741שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח משולב שצ"פ ושב"צ והתויית דרך, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 15132הרחבת הישוב דיר חנא22/12/2011
צפוןגבעות אלונים, הגליל המרכזי, לב הגליל, משגב, דיר חנא, כאוכב אבו אל-היג'א, כפר מנדא, עראבהתוכניתג/ 15320מתחם יער הר אחים- עצמון
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 15768שינוי יעוד מחקלאי למגורים ,התווית דרך-דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 15842הרחבת דיר חנא לכיוון דרום מזרח (מדרום לדרך 85,35 דונם 154 יח"ד)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 15847הגדלת זכויות בניה ושינוי קווי בניין נקודתי , דיר חנא.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 15988תכנון מפורט לדרך אזורית 805 בישוב דיר חנא