תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אמנוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים029/ 07/ 2תוספת לבית מגורים קיים
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אמנוןתוכניתג/ 11490מושב אמנון, מתאר 1
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אמנוןתוכניתג/ 12999אמנון בתני אירוח
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אמנוןתוכניתג/ 16528אמנון- תוכנית מתאר04/11/2009
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אמנוןתוכניתג/ 7518שינוי יעוד למגורים - אמנון