תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתג/ 10638העלאת אחוזי בניה במגרש מס' 10 - מסד19/03/2006
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתג/ 14985יחידות אירוח, מסד25/06/2006
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתג/ 4820ישוב קהילתי מסד
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתג/ 5291ישוב קהילתי מסד
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתג/ 5435מושב קהלתי17/12/1989
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתג/ 7385מסד
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתג/ 7798ישוב קהילתי, מסד10/03/1994
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתג/ 8945הרחבת מסד - שינוי למפורטת ג / 5435, מסד.10/12/1998
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתגת/ מק/ 8945/ 1שינוי קו בנין , מסד09/05/2007
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתגת/ מק/ 8945/ 2הקטנת קווי בניין, מסד30/05/2012