תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, אשרתתוכניתג/ 11166הרחבת מושב "אשרת"01/08/2004
צפוןמטה אשר, אשרתתוכניתג/ 11772הרחבת אשרת, שינוי לתמ"מ 2
צפוןמטה אשר, אשרתתוכניתג/ בת/ 77נחל אשרת - מחצבת אבן
צפוןמטה אשר, אשרתתוכניתתממ/ 2/ 21תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 21-אשרת הרחבת שטח יישוב06/11/2001
צפוןמטה אשר, אשרתתוכניתתרשצ/ 1/ 1256/ 2רישום שיכונים ציבוריים הוראת שעה תשכ"ד1964- אשרת