תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, חוסנייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה200/ 11/ 2ערר על תכנית מפורטת מש/מק/4/10619
צפוןמשגב, חוסנייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים206/ 04/ 2התווית קו חשמל
צפוןמשגב, חוסנייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים208/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפוןמשגב, חוסנייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה208/ 10/ 2תכנית מש/מק/3/10619
צפוןמשגב, חוסנייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים902/ 08/ 2דחיית תביעת פיצויים
צפוןמשגב, חוסנייהתוכניתג/ 10619תכנית מתאר מקומית חוסנייה11/12/2003
צפוןמשגב, חוסנייהתוכניתג/ 13668שינוי לתכנית מתאר חוסניה ג/10619
צפוןמשגב, חוסנייהתוכניתג/ 17594לגיטימציה למבנים קיימים, חוסנייה
צפוןמשגב, חוסנייהתוכניתג/ 18001מתקן הנדסי, חוסניה22/12/2011
צפוןמשגב, חוסנייהתוכניתגנ/ 17549מתקן הנדסי, חוסנייה
צפוןמשגב, חוסנייהתוכניתגנ/ 18511הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בנין, חוסניה22/08/2012
צפוןמשגב, חוסנייהתוכניתמש/ מק/ 10619/ 1קביעת הוראות בדבר צורת אספקת חשמל , חוסנייה19/01/2005
צפוןמשגב, חוסנייהישות כלליתעתמ 09/ 225309אגודת אלחסיניה ואח' נגד הועדה המחזוית
צפוןמשגב, חוסנייהישות כלליתעתמ/ 08/ 657חוסני סואעד, יוסף סןאעד נגד ועדה מחוזית צפון