תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים074/ 10/ 2קומת עמודים סגורה
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים075/ 06/ 2מחסן חקלאי + גדר
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 40ערר על החלטה ועדה מחוזית צפון בתכנית ג/ 14093 - ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים158/ 11/ 2תשריט חלוקה ח-116/10
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים173/ 11/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים173/ 12/ 2לגיטימציה לקומת קרקע וקומה א' מעל ק. מרתף
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים256/ 04/ 2סככה חקלאית
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים256/ 05/ 2לגיטמציה + תוספות
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים263/ 04/ 2טופס 4 למחסן חקלאי
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים264/ 11/ 2הקמת תחנת תדלוק-חנות-משרד-משאבות
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים285/ 06/ 2בניה חדשה
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים307/ 08/ 2קומת קרקע
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים870/ 10/ 2ערר על היטל השבחה בגין תכנית ג'/7403
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתא/ 33תכנית אב ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 10113שינוי יעוד משטח מבני משק לאזור מגורים, שינוי למתארביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 10246תכנית שינוי ייעוד למסחר ותחנת תידלוק-ביר אל מכסור21/11/2001
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 10544תכנית מס' ג / ,10544 אזור מגורים, ביר אל מכסור20/02/2000
צפוןגבעות אלונים, משגב, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 10735שכונת עוואדה, גבעת מכמן מערב, ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 11334אזור תעשיה ביר אל מכסור, מתאר 1
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 11433שינוי יעוד ממבני ציבור לאיזור מגורים א' ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 11435שינוי יעוד מאיזור מרכז אזרחי למבני ציבור01/03/2001
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 11564ביטול לש.צ.פ. ודרך הולכי רגל שינוי תכנית ג / 740309/11/2000
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 11839שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים, ביר אל-מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 11869שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים ומסחר
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 12160שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים21/03/2002
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 12255שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים.
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 12256שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים30/04/2007
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 1234 - צפוןשינוי לתכ' ג/ 693 - ביר אל מכסור02/09/1971
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 12750הקצאות שטח לדרך גישה והקטנת קוי בנין.03/02/2003
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 12751שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 12798שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי (תחנת שאיבה) ולדרך.
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 13134שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 13595שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים - שינוי תכנית ג/ 7403
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 13744שינוי יעוד משטח חקלאי למבני ציבור וש.צ.פ.
צפוןגבעות אלונים, יזרעאלים, משגב, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14093תכנית מתאר ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 14325דרך גישה לבית העלמין-ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 14355הרחבת שטח למבני ציבור והתווית דרך גישה- ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 14623שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 14669שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 14671שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מסחר, ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 14910שינוייעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי, ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 1497ביר מכסור08/11/1973
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 14976שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 15239שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, ביר אל מכסור04/09/2007
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 15255שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מתקן הנדסי, ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 15257שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 15916שינוי לתכנית ג/7403, ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, יזרעאלים, משגב, שפלת הגליל, אעבלין, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאל, שפרעם, תמרהתוכניתג/ 16130יער שפרעם
צפוןגבעות אלונים, משגב, ביר אל-מכסור, שפרעםתוכניתג/ 16242מחצבת חנתון
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 1653דרך גישה לשבט מקמן -ביר מכסור24/11/1974
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 1703בית ספר בביר אל מכסור31/10/1974
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 17336שכונת נוף נטופה בכפר ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 17695שנוי משטח חקלאי לאזור מגורים והקטנת קווי בנין, ביר אלמכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 17715שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים והקטנת קוי בנין בביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 17716שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ש.צ.פ - ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 17717שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים - ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 1780מגרש ספורט -ביר מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 18470שינוי יעוד ממגורים למבני ציבור ושינוי משב"צ למגורים, ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 19303הסדרת מערכת דרכים, ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 1968שנוי יעוד, ביר אל מכסור21/10/1976
צפוןגבעות אלונים, יזרעאלים, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19713חיבור שכונה דרומית לדרך 79 - ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 1984חלוקה -ביר אלמכסור17/04/1977
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 2044שנוי יעוד תחנת דלק -ביר מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 2065כביש גישה לביר אל מכסור14/05/1978
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 2703שנוי יעוד -ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 2863דרך גישה לשבט מוקמן -בביר אל מכסור06/02/1986
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 3156חלוקת מגרשים לבניה11/02/1982
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 3246שינוי יעוד לתחנת תידלוק -ביר אל מכסור23/10/1981
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 3836חלוקת מגרשים -ביר אל מכסור07/02/1991
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 525מתאר ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 5406שנוי יעוד למגורים
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 5457שנוי יעוד למגורים
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 5563שנוי יעוד לשטח ציבורי ומגורים08/10/1989
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 5731שנוי יעוד למגורים -ביר אל מכסור06/02/1992
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 5814שנוי יעוד למגורים -ביר מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 5983שנוי הפרצלציה, כיר אל מכסור - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 6398יעוד שטח למגורים10/01/1991
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 6632שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 6768שנוי בתקנון תכנית מפורטת -ביר אל מכסור07/01/1993
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 693 - צפוןתכנית מפורטת 693 - ביר אל מקסור28/05/1970
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 693/ אתוכנית מס' 693א29/08/1985
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 693/ א - צפוןשינוי לתכ' מס' 693 א' - ביר אל מכסור29/08/1985
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 699דרך הכניסה לביר מקסור07/10/1966
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 7039חלוקת מגרשים ביר אל מכסור.
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 7192שינוי יעוד משטח מבנה ציבורי לשטח מגורים -ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 7325שינוי יעוד למבני ציבור -ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 7403תכנית מתאר -ביר אל מכסור30/03/2000
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 7421הזזת דרך -ביר אל מכסור27/08/1992
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 7823שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', ביר אל מכסור09/08/2001
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 7900שנוי יעוד מחקלאי לביה"ס תיכון וספורט, ביר אל מכסור14/07/1996
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 8371איחוד חלקות ומרכז אזרחי ומסחרי, ביר אל מכסור15/12/1994
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 8775שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך ביר אל מכסור - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 8915שכונת עוודה גבעת מכמן מערב, ביר אל מכסור.16/04/2001
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 9205שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים, ביר אל מכסור. (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 9509שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק , ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 9581שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך , גבעת מכמנים08/02/2001
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 9793תחנת דלק ושרותי דרך כביש 79, ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 9833שנוי תוואי דרך, ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 9919שינוי תוואי לשביל הולכי רגל, ביר אל מכסור, שינוי למתאר.
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ במ/ 114שכונת מגורים גבעת מכמן - מזרח14/10/1993