תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה חרמון, ע'ג'רתוכניתג/ 8623שינוי בתקנון תוכנית מתאר - עג'ר05/10/1995
צפוןמעלה חרמון, ע'ג'רתוכניתג/ 8918תכנית מתאר כפר ע'גר.27/11/1997
צפוןמעלה חרמון, ע'ג'רתוכניתג/ 9821הקצאת שטח למאגר מים רג'ר