תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים014/ 09/ 2לגיטימציה לסככה קיימת
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים046/ 07/ 2הקמת סככה חקלאית + מחסן חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 06/ 2שימוש חורג לסככה קיימת מחקלאות לחשמלאות רכב
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםבקשה ועדה מקומית13/ 17115תוספת קומה מעל בנין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים134/ 10/ 2לגיטימציה לשינויים בבית קיים
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים224/ 09/ 2הקמת בית מגורים חדש
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים293/ 11/ 2תיקון תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה299/ 11/ 2התנגדות לתכנית מק/גמ/11752/372
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים818/ 10/ 2עררעל היטל ההשבחה
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתבש/ 17188/ 1בקשה להיתר בניה, זועבי, סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 10861כביש גישה לכפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 11395שינוי יעוד משטח חקלאי לברכת מים לכפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 11729שינוי יעוד ממסחר למבנה ציבור, סולם09/05/2001
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 11752תוכנית מתאר לכפר סולם05/05/2003
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 1253תכנית מס' 125306/07/1972
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 1416יעוד חלקה -סולם26/10/1972
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 14263תוספת קומה - מסארוה-כפר סולם:31/08/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 14721כביש גישה לסולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 1490תחנת דלק אזור תעשיה סולם צור
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 1511שנוי יעוטד חלקה -סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 15185תיקון תוואי דרך מס' 20 21, כפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 15212ביטול דרך משולבת והצעת רצועת שצ"פ לתשתיות, כפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 15273תוספת אחוזי בניה בגוש 17122 חלקה 10, סולם31/12/2006
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, סולםתוכניתג/ 15881תכנית מתאר כפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, עפולה, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, סולםתוכניתג/ 16761כביש כניסה לכפר סולם מדרך 65 , כפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, עפולה, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, סולםתוכניתג/ 18558כביש גישה סולם.
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 19072מפעל ניקוז תעלות הגנה, סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 19227שכונה דרומית- הרחבה לכפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 1993אזור תעשיה -סולם צור
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 2687שנוי יעוד מחקלאי למגורים -סולם28/09/1979
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 2795אזור תיירות וקיט, סולם צור
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 2914פתוח חוף סולם צור01/05/1984
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 3110תכנית מתאר -כפר סולם01/03/1988
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 3394תחנת תידלוק באזור תעשיה סולם צור
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 3471חלוקת מגרשים לבניה -סולם22/07/1982
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 3645שנוי יעוד למגורים ומלאכה -סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 368תעשיה חקלאית בסולם צור19/07/1962
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 3755תחנת תדלוק -סולם צור26/03/1981
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 490תחום בניה -סולם17/04/1969
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 6257שנוי יעוד למגורים -סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 7203שנוי יעוד למגורים -סולם19/03/1992
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 754חלוקת חלקה -סולם23/02/1967
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 8071תכנית מתאר, סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 9464שינוי יעוד מחקלאי למתקנים הנדסיים, שינוי למתאר, סולם.
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 9515שינוי משטח מסחרי למבני ציבור, שינוי למתאר, סולם.
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 975תכנית מפורטת -סולם09/07/1970
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתגמ/ מק / 11752/ 372חלוקה ללא הסכמה , שינוי קו בנין והקטנת מגרש מינימלי, סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתגמ/ מק/ 11752/ 255הקלה מקווי בנין, סולם21/01/2004
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתגמ/ מק/ 11752/ 276שינוי תוואי דרך מאושרת , סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתגמ/ מק/ 11752/ 290שינוי מרווחי בניה, כפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתגמ/ מק/ 11752/ 293מתן לגיטימציה לבניה קיימת, סולם19/06/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתגמ/ מק/ 11752/ 298הקלה בקו בנין, סולם17/11/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתגמ/ מק/ 11752/ 338הקלה בקו בניין קדמי , סולם16/04/2008
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתגמ/ מק/ 11752/ 372חלוקה ללא הסכמה , שינויקוו בנין והקטנת מגרש מינימלי , סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתגמ/ מק/ 3110/ 223שינוי יעוד משטח למגורים ב' לשטח להרחבת דרך, בסולם06/03/2003
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתגנ/ 15642שינוי יעוד ממגורים א' לשטח משולב מגורים ומסחר-סולם24/01/2007
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתגנ/ 16041תוספת אחוזי בניה , כפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתגנ/ 16398שינוי ייעוד מחקלאי למגורים משולב מסחר ומלאכה קלה , כפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתגנ/ 17953הגדלת אחוזי בניה, סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתגנ/ 18002תוספת אחוזי בניה וגובה, סולם10/04/2011
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתגנ/ 18378הגדלת אחוזי בניה, סולם22/12/2011
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתנ/ סולם/ 4תכנית ניקוז ירדן דרומי, סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםבקשה ועדה מקומיתסולם 2009/ 001לגיטימציה לסככה חקלאית קיימת + מחסן חקלאי מוצע
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםבקשה ועדה מקומיתסולם 27200/ 50011בקשה לשימוש חורג ל - 5 שנים מיועד לסככה חקלאית לחשמליה קיימת
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםבקשה ועדה מקומיתסולם 27200/ 70010בנין חדש למגורים קוטג' + גדר
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםבקשה ועדה מקומיתסולם 27200/ 80001סגירת קומת עמודים
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםישות כלליתעתמ/ נצ/ 10/ 143סאיב זועבי נגד הועדה המחוזית צפון