תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, מירבתוכניתבב/ מק/ 200608תשתיות 2006 ( שינוי תקנוני) מירב
צפוןעמק המעיינות, מירבתוכניתבבש/ מק/ 11שינוי קו בנין דרך מס' 4 - ו-8, קיבוץ מירב31/08/2006
צפוןעמק המעיינות, מירבתוכניתג/ 12075מירב מפעל נרות עציון16/01/2003
צפוןעמק המעיינות, מירב, מלכישוע, מעלה גלבעתוכניתג/ 14284תכנית מתאר מזרח הגלבוע
צפוןעמק המעיינות, מירבתוכניתג/ 17591מירב - מטעים, קיבוץ מירב
צפוןעמק המעיינות, מירבתוכניתג/ 18561מטע תמרים, מירב21/05/2012
צפוןעמק המעיינות, מירבתוכניתג/ 19005מטעי מנגו, מירב01/11/2012
צפוןעמק המעיינות, מירבתוכניתג/ 9824מירב - הרחבת ישוב.30/12/2001
צפוןעמק המעיינות, מירבתוכניתמשצ/ 57מירב27/12/1990
צפוןעמק המעיינות, מירבתוכניתעמק/ מק/ 13שינוי הוראות בדבר רשת חשמל מתח גבוה, מירב09/11/2006