תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, שורשיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים219/ 05/ 2כלוב תוכים
צפוןמשגב, שורשיםתוכניתג/ 12433מגד כרמים 1 + 2
צפוןמשגב, שורשיםתוכניתג/ 9193שורשים - שינוי למתאר.30/03/2000
צפוןמשגב, שורשיםתוכניתגנ/ 17971שנוי אחוזי בניה וקווי בנין, שורשים01/06/2010
צפוןמשגב, שורשיםתוכניתמש/ מק/ 9193/ 1תוכנית מש/ מק/ 9193/ 131/08/2009