תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 11303כורזים כביש כניסה צפוני07/07/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 13006כורזים ביתני אירוח
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 13289מושב כורזים - שינוי יעוד משפ"פ למגורים11/05/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 13750תכנית מפורטת בית עלמין כורזים
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 15714שינוי למגרש 47, כורזים
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 15745שינוי קו בנין לדרך 90-כורזים22/07/2009
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 16175תוכנית תקנונית לחדרי אירוח - כורזים05/03/2009
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 16208בית עלמין - כורזים
צפוןהגליל העליון, עמק הירדן, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 16225יער כורזים24/12/2009
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 20227כורזים מבנים ומוסדות ציבור
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 511 - צפוןפארק לאומי כורזים24/10/1963
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתגנ/ 16796הגדלת זכויות מגורים ושינוי ייעוד מחורש לחקלאי , כורזים
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתגנ/ 17915הגדלת זכויות בניה במגרש 104, כורזים
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתגע/ מק/ 047איחוד וחלוקה, כורזים28/11/2002
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתגע/ מק/ 059שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים, ורד הגליל, כורזים07/05/2006
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתגע/ מק/ 099הסדרת קווי בנין, כורזים15/12/2009