תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, אור הגנוזתוכניתג/ 10912שינוי אופי הבינוי של הישוב אור גנוז, שינוי למתאר03/02/2003
צפוןמרום הגליל, אור הגנוזתוכניתג/ 14928מבני ציבור לצרכי דת, אור הגנוז
צפוןמרום הגליל, אור הגנוזתוכניתמה/ מק/ 10912החלפת יעודים ממגורים לשטח בנייני ציבור, אור גנוז