תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, גשרתוכניתג/ 105גשר22/07/1954
צפוןעמק המעיינות, גשרתוכניתג/ 10510קיבוץ גשר
צפוןעמק המעיינות, גשרתוכניתג/ 18697שטחים למתקני ביוב, גשר
צפוןעמק המעיינות, גשרתוכניתג/ 2294מחצבה -גשר07/04/1982
צפוןעמק המעיינות, גשרתוכניתג/ 3849מחצבת גבס קבוץ גשר
צפוןעמק המעיינות, גשרתוכניתג/ 4632חלוקת מגרשים מחדש27/11/1986
צפוןעמק המעיינות, גשרתוכניתג/ 5559תכנית מפורטת , גשר
צפוןעמק המעיינות, גשרתוכניתג/ 6809שנוי יעוד מחקלאי לחציבה, קבוץ גשר
צפוןעמק המעיינות, גשרתוכניתג/ 7177קבוץ גשר
צפוןעמק המעיינות, גשרתוכניתג/ 767שינוי יעוד חלק חלקה -גשר
צפוןעמק המעיינות, גשרתוכניתג/ 9148שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה, שינוי למתאר, קיבוץ גשר.26/04/1999