תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, כלילערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 04/ 2לגיטימציה לסככה קיימת + מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, מטה אשר, כלילתוכניתג/ 11789הרחבת תכנית מתאר , כליל
צפוןמטה אשר, כלילתוכניתג/ 12714תכנון נחלה 40 בכליל
צפוןהגליל המרכזי, מטה אשר, אבו סנאן, כלילתוכניתג/ 19620תכנית מתאר - כליל
צפוןמטה אשר, כלילבקשה ועדה מקומיתכליל 2007/ 0497לגיטימציה לבניין קיים
צפוןמטה אשר, כלילישות כלליתעתמ/ 08/ 491בני אלבז נגד הועדה לנושאים תכנוניים עקרונים של המועצה הארצית
צפוןהגליל המרכזי, מטה אשר, אבו סנאן, כלילתוכניתתממ/ 2/ 53תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 53 - הגדלת הישוב כליל06/04/2009