תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מגדל תפןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 11/ 2מתקן פוטוולטאי על קרקע ביעוד תעשיה, מבנה חשמל וגדר מסביב גדר
צפוןמעלה הגליל, מגדל תפןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה268/ 08/ 2תכנית מג/מק/37/2007
צפוןמעלה הגליל, מגדל תפןתוכניתג/ 12028מרכז תעשיות תפן, שינוי לג/ 7775
צפוןמעלה הגליל, מגדל תפןתוכניתג/ 12216הרחבת שטח תעשייה על חשבון שטח מיוחד, תפן26/08/2004
צפוןמעלה הגליל, מגדל תפןתוכניתג/ 14607הגדלת אחוזי בניה ושנוי קווי בנין, תפן07/07/2005
צפוןמעלה הגליל, מגדל תפןתוכניתג/ 14689שנוי לתכנית מפורטת ג/ 8358, שנוי באחוזי הבניה בתחנת תדלוק, תפן
צפוןמעלה הגליל, מגדל תפןתוכניתג/ 16008הגדלת שטח תעשיתי - אזור תעשיה תפן,
צפוןמעלה הגליל, מגדל תפןתוכניתמג/ מק/ 2007/ 37איחחוד וחלוקה מגרש 102, ללא הסכמה , מ. ת. מגדל תפן
צפוןמעלה הגליל, מגדל תפןתוכניתמג/ מק/ 2012/ 9איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע - אזה"ת תפן