תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, כפר חנניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 09/ 2לגיטימציה לשינויים במבנה קיים
צפוןמרום הגליל, כפר חנניהתוכניתג/ 15907חווה חקלאית חינוכית ומרכז לענף הזית, כפר חנניה
צפוןמרום הגליל, כפר חנניהתוכניתמה/ 738/ 99שינוי תשתיות חשמל וטלפון, כפר חנניה
צפוןמרום הגליל, כפר חנניהתוכניתמהג/ מק/ 4592/ 3החלפת מיקום יעודי ממגורים לשצ"פ ושצ"פ למגורים, חנניה