תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים004/ 06/ 2תוספת קומה
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 10/ 2הכשרת קרקע ותיוחמה בגדר
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים014/ 02לגיטימציה לבנין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים016/ 09/ 2לגליזציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים024/ 07/ 2תוספות + שימוש חורג ממגורים לגן ילדים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 07/ 2לגיטימציה לשלושה גני ילדים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים041/ 07/ 2מבנה קיים מגורים בקומה א' שימוש חורג בקומת קרקע שימוש ממגורים למטרת גן ילדים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים042/ 04/ 2חידוש היתר בניה 57/99+ הצעת מדרגות
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים042/ 07/ 2לגיטימציה לגן ילדים בקומת קרקע ומגורים בקומה א'
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 07/ 2לגיטימציה לגן ילדים מוצע ותוספת ממ"דים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים048/ 08/ 2בקשה לשימוש חורג מדיר צאן ומחסן חקלאיים לשטחי אחסון
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםישות כללית06/ המ/ 31סעיף 197(ב) לחוק תכנית ג/ 998 שגור
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 07/ 2התנגדות לתוספת לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 08/ 2לגטימציה לשינויים בדיר צאן
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים086/ 08/ 2שימוש חורג ממגורים לשימוש בית מרקחת
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 04/ 2ניתוק חשמל
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים106/ 08/ 2לגיטימציה לבית קיים + מדרגות
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים107/ 09/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםבקשה ועדה מקומית11/ 19054בית מגורים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 04/ 2לגיטימציה לבית קיים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 08/ 2תוספת לבנין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 07/ 2לגיטימציה + תוספות
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 08/ 2ארבעה ביתני קייט
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 07/ 2לגיטימציה לגן ילדים + ממ"ד
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים129/ 03/ 2דיר צאן + מחסן חקלאי
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים129/ 08/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים140/ 04/ 2מחסן חקלאי
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים140/ 07/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 02/ 2בקשה ללגטימציה לבנין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים158/ 07/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 08/ 2בניית סככה ודיר צאן
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים163/ 02/ 2בקשה להקמת דיר צאן + מתבן + מחסן חקלאי
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים169/ 09/ 2מבנה מגורים מוצע
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 09/ 2אי מתן טופס 4
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 07/ 2הסדרת מקומות חניה
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים206/ 09/ 2טופס 4 חיבור לחשמל
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים217/ 04/ 2חידוש החלטה
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדת ערר218/ 03/ 2תכנית מפורטת תביעה לפיצויין
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדת ערר219/ 03/ 2תביעה לפיצויין
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים224/ 11/ 2אי מתן טופס 4
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה231/ 11/ 2תכנית מפורטת 29/09
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים235/ 07/ 2שימוש חורג לגן ילדים בקומת מרתף
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים236/ 07/ 2שימוש חורג לגן ילדים מתחת לקומת מגורים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים237/ 03/ 2הכשרת שטח לעיבוד חקלאי
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים239/ 06/ 2לגיטימציה + תוספות
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים239/ 07/ 2לגיטימציה ל-3 יח"ד מגורים, ממ"ד מחסנים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים254/ 03/ 2הפסקת מתן חשמל
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים260/ 03/ 2ערר על החלטת הועדה להורות לחברת חשמל על אי מתן חשמל וטופס 4
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים260/ 07/ 2לגטימציה ל-3 יח"ד
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים287/ 06/ 2שימוש חורג ממגורים למסחר (חנות אביזרי חשמל)
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים304/ 07/ 2חיבור חשמל למחסן חקלאי
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםבקשה ועדה מקומית40/ 19037תוספת מגורים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםבקשה ועדה מקומית40/ 19054תוספת מגורים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים838/ 11/ 2ערר בגין תוכנית ג/6540
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים853/ 11/ 2ערר הטל השבחה בגין תוכניות ג/9148,ג/9186,ג/194,ג/6540
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתבבכ/ מק/ 10523/ 10/ 13חלוקה בהסכמה וקטנת גודל מגרש מינימלי ושינוי קו בנין , מג'דל כרום
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתבבכ/ מק/ 6758/ 10/ 37שינוי קו בנין, מג'דל אל כאום10/10/2011
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםישות כלליתבגץ/ 09/ 2454סובחי יחיא נגד מועצה ארצית, ועדה מחוזית צפון
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתבכ/ 6758/ 05/ 16תכנית חלוקה ללא הסכמה, אלשגור- מג'דל כרום05/07/2007
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתבכ/ 7247/ 02/ 23הקטנת קו בנין, דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתבכ/ מק/ 6758/ 06/ 9שינוי עיוד בין יעוד דרך ומגורים, אל-שגור, מג'דל כרום
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתבכ/ מק/ 6764/ 1הקטנת קו בנין ולגיטימציה למצב קיים, בענה30/04/2003
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10014שינוי יעוד משטח למגורים לשטח לבניני ציבור, שינוי למתאר, דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10015שינוי יעוד מדרך מאושרת לשטח למגורים , שינוי למתאר,דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10016שינוי יעוד משטח למבני ציבור לשטח מגורים ב' ולדרך מוצעת, שינוי למתאר, מג'דל כר
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10017שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח למגורים, שינוי למתאר, דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10051יעוד שטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך, שינוי למתאר, מג'דל כרום
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10089שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ותעשיה זעירה, שינוי למתאר, בעינה
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10166שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים א', מגורים משולב במסחר, שינוי למתאר, מג'ד אל
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 1023דיר אל אסד18/06/1970
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10289שינוי יעוד משטח למגורים לשטח לבנייני ציבור,מרפאה, שינוי למתאר, מג'ד אל כרום
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10308שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה, שצ"פ והתווית דרך גישה, שינוי למתאר, מג'ד
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 1034תכנית מתאר מג'דל כרום
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10343הרחבת כביש מס' 9, שינוי למתאר, מזרחית לדיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10348שנוי יעוד לתחנת תידלוק ומסחר, מג'ד אל כרום
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10351שינוי יעוד משטח חקלאי למתחם מסחרי הכולל תחנת תידלוק, מג'ד אל כרום.16/04/2001
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10389שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק ושרותי דרך, מג'ד-אל-כרום
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10406שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח לבנייני ציבור, שינוי למתאר, מגד אל כרום-מבנ
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10436שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך מג'ד-אל-כרום
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10445שינוי יעוד משטח חקלאי לתיירות ונופש, שינוי למתאר, מג'ד אל כרום
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10448שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', שצ"פ ושב"צ, שינוי למתאר, מג'ד אל כרום
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10451שינוי יעוד מחקלאי לבית עלמין והתווית דרך, שינוי למתאר, מג'ד אל כרום
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10523שינוי יעוד מחקלאי למגורים משולב, שינוי למתאר, מג'ד אל כרום.07/09/2004
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10703תכנית מס' 10701 שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, שטח מסחר ומשרדים, בע
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10758שינוי יעוד ממסחר וחניה למסחר ונופש ובנייני ציבור, בענה
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10759שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד-דיר צאן, דיר אל אסד27/06/2002
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10761שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' ושצ"פ, דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10764שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שצ"פ והתווית דרכי גישה, בענה14/03/2000
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10853שכונה דרומית בענה10/07/2003
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10865שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי - אנטנת פלאפון, שינוי למתאר, מג'ד אל כרום
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10920שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10957הקטנת רוחב הדרך ויעוד השטח למגורים א' מג'ד אל כרום.
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10958שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' מסחר ודרך גישה מג'ד אל כרום
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 11040שינוי והצרת תוואי דרך מס' 4 - דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 11041הרחבת הכפר דיר אל אסד - שכונה צפונית.
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 1128שנוי יעוד חלק מחלקה -דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 11288שינוי יעוד משטח חקלאי לקייט ונופש, מסחר ומשרדים, מג'ד אל כרום, מתאר 113/09/2001
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 11289הרחבת מבנה מסחר משולב קיים הגדלת גובה ואחוזי בניה, בענה
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 11311שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחרי והתויית דרך בענה