תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, דמאידהתוכניתג/ 12413שנוי תוואי כביש מס' 7.
צפוןמשגב, דמאידהתוכניתג/ 13169שינוי לג/במ/221 המאושרת
צפוןמשגב, דמאידהתוכניתג/ 15708שינוי לתכנית מפורטת ג/במ/ 221 המאושרת דמיידה13/03/2012
צפוןמשגב, דמאידהתוכניתתממ/ 2/ 13תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 13-דמיידה (ישוב חדש)24/09/1997