תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, רבידתוכניתג/ 17588תכנית מפורטת, קיבוץ רביד16/07/2012
צפוןעמק הירדן, רבידתוכניתג/ 17766הרחבת אתר למתקנים הנדסיים תחנת ממלח, רביד21/05/2012
צפוןעמק הירדן, רבידתוכניתג/ 3506הר רביד07/04/1982
צפוןעמק הירדן, רבידתוכניתג/ 3799כביש גישה לקיבוץ רביד04/08/1983
צפוןעמק הירדן, רבידתוכניתג/ 4869הרחבת מפעל תעשיה קיבוץ רביד24/07/2002