תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים222/ 05/ 2תוכנית מפורטת שינוי לבינוי מאושרת בנווה זיו
צפוןמטה אשר, מעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתג/ 12746ישוב קהילתי "זיו הגליל", הרחבה21/07/2008
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתג/ 13319זיו הגליל - מרכז הישוב - שלב א'07/09/2004
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתג/ 13976שינוי יעוד לתיירות ונופש, נווה זיו31/08/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתג/ 17927אטרקציה תיירותית, נוה זיו
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתג/ 18300תחנת שאיבה, נווה זיו
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתג/ 18895יעוד קרקע לאטרקציה תיירותית (מרכז מבקרים), נווה זיו
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתמג/ מק/ 2002/ 10שינוי לכיסוי תכסית, זיו הגליל28/11/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתמג/ מק/ 2002/ 9הקטנת קו בנין במגרש 36, זיו הגליל21/01/2003
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתמג/ מק/ 2005/ 18שינוי הוראות , נווה זיו28/11/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתמג/ מק/ 2005/ 80הקמתמחסן מתחת לחניה, והסדרת קווי בנין, נווה זיו
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתתממ/ 2/ 41תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, שינוי מס' 41 - הרחבת הישוב נווה זיו28/02/2006