תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, מגידו, אבן יצחק (גלעד)בקשה ועדה מקומית4/ 12371סככת רפת,הקמת חדשות,ולגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, מגידו, אבן יצחק (גלעד)תוכניתג/ 13296קיבוץ גלעד - הרחבה10/05/2006
צפוןיזרעאלים, מגידו, אבן יצחק (גלעד)תוכניתג/ 15567גלעד- אזור תעשיה הוראות בניה08/01/2008
צפוןיזרעאלים, מגידו, אבן יצחק (גלעד)תוכניתג/ 359חלוקת שטח התכנית לאזורים24/10/1963