תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אביטלתוכניתג/ 13478מגרש מגורים באביטל18/02/2004
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אביטל, יעל, מיטב, פרזוןתוכניתג/ 14820גוש יעל- אביטל,מיטב,פרזון,ומרכז יעל,
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אביטלתוכניתג/ 14821הרחבת מושב אביטל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אביטלתוכניתג/ 17120חוות לולים ומבנה לאריזת ירקות, אביטל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אביטלתוכניתג/ 19262הרחבת הישוב אביטל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אביטלתוכניתמשצ/ 6הכנת תכנית לצרכי רישום27/07/1988