תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים228/ 02/ 2בקשה להקלה מגובה הבנין והיתר לשימוש חורג לתקופה של 5 שנים
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים292/ 05/ 2התנגדות לשימוש חורג - פצריה בבית מגורים
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים802/ 09/ 2היטל השבחה מתכנית ג/8094
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתג/ 14682בריכת מים, גבעת אבני
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתג/ 19362הגדלת זכויות בניה מגרש 396, גבעת אבני11/09/2012
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתג/ 19363הגדלת זכויות בניה מגרש 466-גבעת אבני11/09/2012
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מ ק/ 8094/ 4איחוד וחלוקה, גבעת אבני10/10/2005
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 1הסדרת קווי בנין קודתיים בהתאם לבניה קיימת, גבעת אבני31/10/2005
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 10שינוי בקווי בניין באזורי מגורים א' - גבעת אבני08/08/2012
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 11תכנית לשינוי קו בניין במגרש 435 - גבעת אבני08/08/2012
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 2שינוי הוראות בדבר חשמל ותקשורת, גבעת אבני
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 3שינוי הוראות בדבר חשמל ותקשורת , גבעת אבני07/09/2005
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 4איחוד וחלוקה מחדש, בשטחים למבני ציבור, גבעת אבני04/08/2011
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 5הקטנת קו בנין קדמי ואחורי באזור מגורים, גבעת אבני21/12/2005
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 6שינוי קו בניין , גבעת אבני
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 7שינוי קו בנין למחסנים ביתיים באזור מגורים א', גבעת אבני14/06/2010
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 8איחוד וחלוקה ללא שינוי בשח הכולל של יעודי הקרקע, גבעת אבני14/06/2010
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 9שינוי קו בנין קדמי, גבעת אבני04/08/2011