תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, אלוני הבשןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים156/ 05/ 2הצבת אנטנה
צפוןגולן, אלוני הבשןתוכניתג/ 13649תכנית מתאר אלוני הבשן05/03/2009
צפוןגולן, אלוני הבשןתוכניתג/ 14145קידוח אלוני הבשן 8-אלוני הבשן:08/01/2009
צפוןגולן, אלוני הבשןתוכניתג/ 5518חוות רוח רמת הגולן20/12/1992
צפוןגולן, אלוני הבשןתוכניתגו/ מק/ 13649/ 02ניוד זכויות בנייה מבני משק - אלוני הבשן04/11/2012