תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, אשבלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים163/ 10/ 2תוספת בניה לדיר צאן
צפוןמשגב, אשבלתוכניתג/ 14601תכנית מתאר מקומית-אשבל19/06/2006
צפוןמשגב, אשבלתוכניתג/ 14603בית ספר דו לשוני נח"ל אשבל
צפוןמשגב, אשבלתוכניתמש/ מק/ 14601/ 1איחוד וחלוקה מחדש לצורך הסדרת גישה למרכז הישוב - קיבוץ אשבל