תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אביטל, יעל, מיטב, פרזוןתוכניתג/ 14820גוש יעל- אביטל,מיטב,פרזון,ומרכז יעל,
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מיטבתוכניתג/ 17785שנוי יעוד מחקלאי למבני משק, מיטב05/08/2010
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מיטבתוכניתג/ 19582משק לולים - מיטב