תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 06/ 287שינוי בקווי בניין ובחלוקת שטחים מותרים , רחוזת ברק15/04/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 02איחוד וחלוקה ותוספת יחידות דיור, אחוזת ברק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 03שינוי בהוראות בינוי בשמונה מגרשים, אחוזת ברק17/01/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 04שיוני קו בנין, אחוזת ברק07/06/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 05שינוי קו בנין, אחוזת ברק30/10/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 07שינוי בקו בנין קדמי , אחוזת ברק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 08שינוי קו בניין צידי, מגרש 130, אחוזת ברק23/04/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 09קירוי מגרש ספורט, אחוזת ברק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 10שינוי בקו בנין קדמי מגרש 132, אחוזת ברק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 11שינוי הוראות תכנית , אחוזת ברק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 12תוכנית יז/ מק/ 287/ 12
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 14שינוי קו בנין והקלה מתכסית, אחוזת ברק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 15שינוי קו בנין בחלקה 109, אחוזת ברק17/11/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 16שינוי קווי בניין והגדלת תכסית בחלקה 146 גוש 17783 באחוזת ברק02/02/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 17מבנה ציבור - אחוזת ברק