תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, חצרות יסףתוכניתג/ 14905מבנה שאיבה לשאיבת מי מים למפעל התפלה.
צפוןמטה אשר, חצרות יסףתוכניתתמא/ 33/ אתכנית מתאר ארצית 33 שינוי א- מגורונים חצרות יוסף26/01/1999