תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שימשיתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 06/ 2התנגדות לקירוי חניה + סגירת פטיו + הריסת מחסן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שימשיתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 04/ 2תוספת מחסן בחצר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שימשיתתוכניתג/ 16678מרכז הישוב, שימשית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שימשיתתוכניתיז/ מק/ 10652/ 01שינוי קו בנין ומבנה עזר , גבעת שימשית21/12/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שימשיתתוכניתיז/ מק/ 11826/ 01הסדרת מוסדות ציבור, שימשית