תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגליל, אום אל גאנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 09/ 2טופס 5
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגליל, אום אל גאנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 09/ 2הקמת בית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגליל, אום אל גאנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 09/ 2הקמת בית מגורים מוצע
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגליל, אום אל גאנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים041/ 09/ 2בניית בית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגליל, אום אל גאנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים042/ 09/ 2הקמת בית מגורים+ממד+חדר מדרגות
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגליל, אום אל גאנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים063/ 10/ 2לגיטימציה לחניה+מדרגות+פרגולה
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגליל, אום אל גאנםתוכניתג/ 16293מגרש כדורגל ותחנת מעבר לפסולת יבשה - שבלי אום אלג'נם15/02/2012
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגליל, אום אל גאנםתוכניתג/ 17102שכונת בעלי המלאכה, אום אל ג'נם01/06/2010
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגליל, אום אל גאנםתוכניתגנ/ 17480שינוי קווי בנין והגדלת אחוזי בניה, אום אלג'נם24/09/2009