תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, נח"ל נמרודתוכניתג/ 18080תכנית מתאר - נמרוד