תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, כמאנהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה267/ 08/ 2איחוד וחלוקה ללא הסכמה
צפוןמשגב, כמאנהתוכניתמש/ מק/ 9378/ 8שינוי קו בנין, מגרש 402, כמאנה11/12/2008