תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, ערב אל נעיםישות כלליתהפ/ 10/ 1514705נעים מחמד נגד ועדה מחוזית מחוז צפון
צפוןמשגב, ערב אל נעיםישות כלליתעתמ/ 10/ 67עלי חאלד נעים נגד ועדה מחוזית מחוז צפון