תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתג/ ד/ 1203דרך מס' 444 קטע מדרך מס' 581 עד להבות חביבה.02/04/2001
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמ/ 106תוכנית מפורטת גבעת חביבה.14/07/1989
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמ/ 108קבוץ להבות חביבה - תחנת תדלוק ושרותי דרך.26/01/1997
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמ/ 135/ 1קיבוץ להבות חביבה14/11/2012
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמ/ 14בית קברות להבות חביבה. (גניזה).
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמ/ 344קיבוץ להבות חביבה14/06/2007
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמ/ 393אזור הצפוני בקיבוץ להבות חביבה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמ/ 393/ אקיבוץ להבות חביבה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמ/ 70תכנית מפורטת קיבוץ להבות חביבה04/09/1980
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמ/ 93מאגר מים וביוב בקיבוץ להבות חביבה (גניזה).
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמ/ מק/ 135קיבוץ להבות חביבה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמשח/ 12(מ / 10) - להבות-חביבה והסביבה11/07/1985