תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים152/ 04/ 2חוקיות לתורן בגובה 14 מ'.
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים156/ 04/ 2מחסן חקלאי
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומית20120110בקשה לשימוש חורג ומחסן חקלאי קימים לפי היתר מס" 45/04 למכירת צמחי בית וגן
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים33/ 03/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומית35/ 18566סככה חקלאית
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13451תכנון שכונת מגורים
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14036לול-שינוי שטח לחקלאי מיוחד-טמרה:
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14098בריכת תמרה05/01/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14192תחנת תידלוק דרך 782-טמרה:
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14383ביטול שצ"פ והפיכתו למגורים-תמרה29/03/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15150יעוד שטח למבני ציבור, תמרה08/11/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 18438מתחם הכניסה לעיר - טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומיתטמרה 2008/ 0115בקשה לשימוש חורג מכירת צמחי בית וגן + כדים