תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית001 - 8/ 40/ 17/ 13איחוד וחלוקה בגוש 12408 חל' 28-31, פארק התעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית001/ 41/ 17/ 13ט.ז. ברקן בע"מ, אזור תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית001/ בינוי/ 17/ 13תכנית בינוי לפארק אירועים גפן, קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית002 - 8/ 17/ 13חלוקה ואיחוד גוש 10661, 10665 חלקות 22, 23
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית002/ 41/ 17/ 13החברה לפיתוח קיסריה למבנה תעשייה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית003 - 8/ 40/ 17/ 13איחוד חלקות בגוש 12408 חלקות 63, 43
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית003/ 41/ 17/ 13מבנה תעשיה דו קומתי + ממ"מ וגדרות
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית004 - 8/ 40/ 17/ 13איחוד חלקות בוש 12350 חלקות 3, 4
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית004/ 41/ 17/ 13ש. ב. פרקש יזום בע"מ, פארק תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית005 - 8/ 17/ 13מפעלי החמצן וארגון, פארק תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית005/ 41/ 17/ 13וילאר נכסים 1985 בע"מ, א. ת. קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית006 - 8/ 17/ 13פארק תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית006/ 41/ 17/ 13גלובל רוטור שקע, פארק תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית007 - 8/ 17/ 13מאפיית אגמי , איחוד וחלוקה בגוש 12427
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית007/ 41/ 17/ 13מירג' פיתוח ישראל בע"מ- תכנית שינויים למבנה תעשיה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית008 - 8/ 17/ 13תכנית חלוקה - חב' גב ים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית009 - 8/ 17/ 13תשריט חלוקה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית009/ 41/ 17/ 13חב' גב ים בע"מ - מגרש 6000, פארק תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית010 - 8/ 17/ 13תשריט איחוד מגרשים 709-708 מרכז מסחרי
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית010/ 41/ 17/ 13ארן מחקר ופיתוח, תוספת קומת ביניים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית011/ 17/ נ/ 24הסטת קו ניקוז - דלתא
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית011/ 41/ 17/ 13תוספת מחסן וסככה בבנין תעשיה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית011/ 8/ 17/ 13חיים קליאוט בע"מ - איחוד וחלוקה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית012 - 8/ 17/ 13איחוד וחלוקה - גוש 12349 חל' 28, 29 קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית012/ 41/ 17/ 13מפעל קוקי מן, קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית013 - 8/ 40/ 17/ 13פארק תעשיה קיסריה - תשריט חלוקה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית013/ 41/ 17/ 13מרכז אירועים, תערוכות וכנסים, קסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית014 - 8/ 40/ 17/ 13איחוד וחלוקה פארק תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית014/ 41/ 17/ 13פרוייקט אופק 4 - מבנה תעשיה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית015/ 41/ 17/ 13הקמת מבסנה תעשיה תלת קומתי, פארק התעשיה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית016/ 41/ 17/ 13טלל בע"מ, פארק תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית017/ 41/ 17/ 13פתקית מפעלי הדפסה בע"מ - שינויים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית018/ 41/ 17/ 13נוה חן נגורן בע"מ - שינויים למבנה קיים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית019/ 41/ 17/ 13מוצרי שלם בע"מ - תכנית שינויים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית020/ 41/ 17/ 13החברה לנכסי קיסריה למבנה תעשיה - לוחות חשמל
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית021/ 41/ 17/ 13דפוס שמואלי בע"מ מבנן 16 קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית022/ 41/ 17/ 13הקמת 2 מבנים חד קומתיים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית023/ 41/ 17/ 13אורבן בע"מ - תכנית שינויים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית024/ 41/ 17/ 13היולט פקארד דפוס תעשייתי בע"מ
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית025/ 41/ 17/ 13אנגלנדר מפעלים בע"מלמבנה תעשיה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית026/ 41/ 17/ 13ג'יי אנד גי פקנס בע"מ, תכנית שינויים למבנה תעשייה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית027/ 41/ 17/ 13הנפלד - תכנית שינויים למפעל קיים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית029/ 41/ 17/ 13מבנה מסעדה חד קומתי "דיאנה בר"
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית030/ 41/ 17/ 13בסט נכסים לתכנית שינויים במפעל נייר
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית031/ 41/ 17/ 13הקמת 3 בניני משרדים, קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית032/ 41/ 17/ 13שלב א' למתחם המסחר והמשרדים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית033/ 41/ 17/ 13הסדרת מגרש לשימוש חב' פריץ קומפניז
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית034/ 41/ 17/ 13תכנית שינויים - אורבן בע"מ
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית035/ 41/ 17/ 13מבנה תעשייה קלה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית036/ 41/ 17/ 13מאפיית אגמי בע"מ, קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית037/ 41/ 17/ 13חב' גב ים בע"מ למבנה תעשיה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית038/ 41/ 17/ 13גליל און, מבנה אחסון
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית039/ 41/ 17/ 13פרנקל ובניו בע"מ - תכנית שינויים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית041/ 41/ 17/ 13מע"ש פולימרים בע"מ - תכנית שינויים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית042/ 41/ 17/ 13קפה קויה - גוש 10658
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית043/ 41/ 17/ 13החברה לפיתוח קיסריה לתכנית שינויים - מבנה מסעדות
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית044/ 41/ 17/ 13מבנה אחסנה, חב' גב ים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית045/ 41/ 17/ 13רולידר בע"מ - סככה לאיחסון
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית046/ 41/ 17/ 13החב' לנכסי קיסריה - הקמת מבנה תלת קומתי
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית047/ 41/ 17/ 13סוואל נכסים, מגרש 906 גוש 10658 חל' 1
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית048/ 41/ 17/ 13החברה לנכסי קיסריה - תכנית שינויים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית049/ 41/ 17/ 13החברה לפיתוח קיסריה - עבודות פיתוח
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית050/ 41/ 17/ 13וילואר נכסים בע"מ - תכנית שינויים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית051/ 41/ 17/ 13גילרמו מלמוד - הית עבודה מצומצם
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית052/ 41/ 17/ 13התקנת מתקני פוטו-ולטאיים - אופק 3 מגרשים 801, 808
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית053/ 41/ 17/ 13הקמת מתקני פוטו-ולטאיים - אופק 3, מגרשים 1004-1001
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית054/ 41/ 17/ 13הקמת מתקני פוטו-ולטאיים - אופק 1 מגרש 301
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית055/ 41/ 17/ 13הקמת תאים פוטו ולטאיים - מגרש 4018 A
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית056/ 41/ 17/ 13בקשה למערכת פוטוולטאית על גג קיים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית057/ 41/ 17/ 13חייל בע"מ -התקנת שני מתקנים פוטו וולאיים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית058/ 41/ 17/ 13גב ים קיסריה בע"מ - היתר לשינויים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית059/ 41/ 17/ 13גב ים קיסריה - מתקן פוטו וולטאי
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית060/ 41/ 17/ 13מ. בר תחזוקה, תכנית שינויים למבנה תעשיה קיים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית061/ 41/ 17/ 13חב' לנכסי קיסריה - הקמת מבנה לוגיסטי
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית062/ 41/ 17/ 13סם-און בע"מ ופלסט פארם - תכנית שינויים למבנה תעשיה קיים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית063/ 41/ 17/ 13אמות אנרג'י בע"מ - התקנת מתקן פוטו וולטאי
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית064/ 41/ 17/ 13מתקן פוטו וולטאי
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית065/ 41/ 17/ 13החב' לפיתוח קיסריה - תחנות טרנספורמציה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית066/ 41/ 17/ 13מרכבים - תכנית שינוייים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית067/ 41/ 17/ 13מערכת תאים פוטו וולטאיים - ציקאריס
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית068/ 41/ 17/ 13מערכת תאים פוטו וולטאיים - שלבי תעופה בע"מ
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית069/ 41/ 17/ 13מתקן פוטו וולטאי - קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית070/ 41/ 17/ 13פלפון תקשורת - תורן מעוצב
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית071/ 41/ 17/ 13מרכבים - תכנית שינויים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית072/ 40/ 17/ 13פז חברת נפט בע"מ - תכנית שינויים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית073/ 41/ 17/ 13א. ללוחם בע"מ - מבנה תעשיה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית074/ 41/ 17/ 13עבודה מצומצמת - מערכת ייצור חשמל
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית075/ 41/ 17/ 13מתקן פוטו וולטאי .
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית076/ 41/ 17/ 13וילאר נכסים בע"מ - שינוי להיתר קודם 130 א'
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית077/ 41/ 17/ 13ארדן תעשיות חשמל בע"מ - תכנית שינויים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית078/ 41/ 17/ 13חב' נכסי קיסריה, הקמת מבנה משרדים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית079/ 41/ 17/ 13עזריאל קרייטר - התקנת 2 מערכות פוטו וולטאיות
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית080/ 41/ 17/ 13היולט פקארד דפוס תעשיתי בע"מ, תכנית שינויים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית081/ 41/ 17/ 13ס.ברנט בע"מ - להקמת מפעל
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית087/ 41/ 17/ 13החב' לפיתוח קיסריה - לתחנת שאיבה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית089/ 41/ 17/ 13"החקלאית" תכנית שינויים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית090/ 41/ 17/ 13החב' לנכסי קיסריה - מבנה אחסנה לוגיסטי
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית091/ 41/ 17/ 13מירס תקשורת בע"מ, אתר תקשורת
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית092/ 41/ 17/ 13סנדר יציקות בע"מ - למבנה תעשיה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית093/ 41/ 17/ 13מירס,פרטנר, פלאפון תקשורת - הקמת מתקן שידור קטן